Hoppa till huvudinnehåll
 

Media hälsas välkommen till konferensen Alla unga kan jobba eller studera, i Winn Citykonferens, Gävle, 27 oktober

2016-10-26 - 11:43

Det går bra för Sverige. Antalet sysselsatta ökar, och de som har saknar arbete blir färre. Under det senaste året har fler ungdomar har haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt för de unga som inte har slutfört gymnasiet.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) har varit relativt konstant i snart tio år. Temagruppen Unga i arbetslivets siffror visar att det varje år är ungefär 7,5 procent av alla unga i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar. 

Kunskap och metoder för att stötta unga till arbete eller studier

I Gävleborg, Dalarna och Värmland pågår flera framgångsrika satsningar och lyckade projekt för att stötta unga till arbete och studier. För att belysa dessa, och sprida kunskap och erfarenheter arrangeras torsdag 27 oktober en nationell konferens med regional profil i Gävle med upp till 200 deltagare. Deltar gör bland andra generaldirektör Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och generaldirektör Lars Lööw, Svenska ESF-rådet samt regionråd Carina Blank (S).

Plats:             Winn Citykonferens, Gävle

Tid:                torsdag 27 oktober, kl. 09.00–16.00  

Se hela programmet här . Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen.  

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Temagruppen Unga i arbetslivet/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, Svenska ESF-rådet, Region Gävleborg, Region Dalarna och Karlstads kommun.   

För mer information kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig, på 
telefon 08-566 21 963, eller via anette.hallnas@mucf.se .

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter och kunskap från arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska socialfonden. Kunskapen ska bidra till att underlätta ungas etablering och deltagande i arbetsliv och utbildning. Temagruppen drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .