Hoppa till huvudinnehåll
 

Making Waves – möte i Gdansk för att stärka europeisk identitet kring Östersjön

2018-10-09 - 10:03

Mellan den 9-11 oktober deltar sex representanter från kommuner och organisationer i Sverige i det internationella mötet Making Waves i polska Gdansk. MUCF är en av medarrangörerna till mötet.

Det är sjätte året i rad som deltagare från länder runt Östersjön möts för att skapa en fördjupad förståelse för EU-programmet Europa för medborgarna. Syftet är också att knyta kontakter för framtida samarbeten och projekt.

Representanter från kommunerna Ekerö, Filipstad, Gislaved och Landskrona har valts ut att delta i mötet ihop med personer från Dalarnas rättighetscentrum och Polska riksförbundet.

- Det här ger engagerade människor möjlighet att lära sig mer om EU och Europa och dess grundläggande värderingar. Intresset för att delta har varit stort och vi ser fram emot att det leder till många spännande projektförslag, säger Omar Nur, handläggare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Deltagarna får möjlighet att ta upp projekt kring europeisk hågkomst, vänortssamarbeten, hur de bygger nätverk mellan städer och projekt för civila samhället om europeisk identitet. 

Syftet med EU-programmet Europa för medborgarna är att främja samhällsengagemang och samtal om aktuella frågor som rör människors framtid. En viktig del är att dra lärdom av Europas historia för att stärka demokratiska värden och mångfald. 

Mötet i Gdansk sker på European Solidarity center som bland annat har till uppgift att erkänna och minnas Solidaritets-rörelsen i Polen. Centret ska även inspirera till nya möten och europeiska initiativ för att aktivt bygga en europeisk identitet.

Det kontaktskapande mötet Making Waves - Baltic Sea Region Europe for Citizens Seminar pågår den på European Solidarity center i Gdansk. 65 personer från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark deltar. 

Fakta:
Europa för medborgarna ska främja samhällsengagemang och samtal om aktuella frågor som berör människors framtid i Europa. Projekten kan till exempel handla om hur EU ska hantera migrations- och flyktingfrågor eller olika sätt att hantera extremism. Det handlar också om att dra lärdom av Europas historia för att stärka demokratiska värden och Europas mångfald.

MUCF är utsedd som svensk europeisk kontaktpunkt för Europa för medborgarna och har ett informationsuppdrag som ska stimulera till att få flera aktörer att söka till programmet. 

Kontaktpersoner: 

Lotta Jarvenius Rössner, handläggare, MUCF, 070 566 25 73

Omar Nur, handläggare, MUCF, 070 576 29 12