Hoppa till huvudinnehåll
 

Krisberedskap, krishantering och samverkan i fokus på Kunskapskonferensen 2023

2023-10-12 - 08:38

Den 17 oktober samlas drygt 200 deltagare i Stockholm för att lyssna till några av Sveriges 
ledande namn inom forskning om civilsamhället. Temat för årets Kunskapskonferens är 
krisberedskap, krishantering och samverkan inom civilsamhället.

För tionde året i rad arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Kunskapskonferensen. Det är en årlig mötesplats för aktuell forskning om det civila samhället. I år äger konferensen rum tisdagen den 17 oktober kl. 9.00–16.30, på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

– Demokrati bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats. Genom att sprida den kunskap som forskningen kommer fram till, lära av varandra och samverka kan vi skapa bättre förutsättningar för civilsamhället, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

Kunskapskonferensen 2023 arrangeras av MUCF, tillsammans med Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

Frågor som tas upp på årets konferens är bland annat civilsamhällets svar på kriser, civilsamhället som resurs i kris, landsbygden i krisberedskap och sektorsövergripande samverkan för att möta samhällets utmaningar. Syftet med konferensen är att förmedla kunskap och utbyta erfarenheter mellan forskning, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle.  

– Många gånger kan civilsamhällets organisationer bidra med insatser som ingen annan kan utföra. I samhällskriser spelar de ofta en extra viktig roll. Det har vi tydligt sett de senaste åren när vi genomgått en flyktingkris, en pandemi och nu kriget i Ukraina, säger Lena Nyberg.

Program:

10.00 – 10.20 Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör, inleder konferensen.

10.20 – 10.50 Seminarium:

  • Civilsamhällets svar på kriser: erfarenheter med nationellt och internationellt perspektiv.
    Ylva Jonsson Strömberg, chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige.
  • Samverkan mellan kommun och civilsamhälle i krisberedskapsperspektiv.
    Anders Wigelsbo, före detta kommunstyrelsens ordförande i Sala.
  • Civilsamhället i samhällets beredskapsplanering – problem och möjligheter.
    Björn Körlof, före detta generaldirektör, senior rådgivare Bygdegårdarnas riksförbund.

11.00 – 12.15 Seminarier, parallella:

A: Civilsamhället som resurs i kris – människors ambitioner och motiv.
Magnus Karlsson, professor och chef för Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola. Ylva Jonsson Strömberg, chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige. 

B: Är landsbygden bortglömd i svensk krisberedskap? – om civilsamhället och lokala aktörers arbete för att stärka servicen och förmågan att hantera kriser.
Veronica Strandh, docent i statsvetenskap, Umeå universitet. Tommy Sjöling, processledare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län. Lars-Åke Landström, driftsansvarig för Service och Trygghetspunkten ”SOT-punkt” och ansvarig Räddningsvärn i Kall, Åre kommun.

C: Brobyggare i ett uppdelat samhälle? Kommunala interreligiösa forum som mötesplats för samverkan och som kommunikationskanal vid kris.
Ann-Catrin Kristianssen, Örebro universitet och Institutionen för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, HUMUS. Anders Teljebäck ordförande i Kommunfullmäktige och länge varit ordförande för interreligiösa rådet i Västerås. Maria Bard från Svenska kyrkan och Norrköpings interreligiösa nätverk.

13.15 Seminarier, parallella:

D: Hur påverkas civilsamhällets politiska roll av ”projektifiering”? – Ett nedslag i projektformens påverkan på jämställdhets- och krisberedskapsarbete.
David Scott, forskare Karlstads universitet. Anders Wigelsbo, före detta kommunstyrelsens ordförande i Sala. Björn Körlof, före detta generaldirektör, senior rådgivare Bygdegårdarnas riksförbund. 

E: Över folks huvuden - Makt och normer som stänger ute civilsamhället i hanteringen av kriser.
Mathias Ericson
, forskare Göteborgs universitet. Lina Ringberg, Stadsövergripande beredskapssamordnare Malmö stad. Agnes Hellström, före detta ordförande för Svenska Freds.

F: Idéburen kraft som del av vår krisberedskap? 
Filip Wijkström
, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Lisa Kings, docent socialt arbete Södertörns högskola. Stig Linde, lektor i socialt arbete, Socialhögskolan vid Lunds universitet.          

14.30 – 15.15 Erfarenhetsutbyte 

15.15 - 16.10 Panelsamtal och avslutande diskussion.
Med bland andra Veronica Strandh, docent i statsvetenskap, forskar om krisberedskap, civilsamhället och frivilligas roll vid kriser och olyckor. Nils Munthe, arbetar med samverkan med civilsamhället. Ylva Jonsson Strömberg, chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige.

Se detaljerat program på MUCF:s hemsida 

Media hälsas välkomna till konferensen. Anmäl ditt deltagande på press@mucf.se eller på telefon 010-160 10 20