Hoppa till huvudinnehåll
 

Jämställdhetsmyndigheten och MUCF: Livsvillkoren för unga kvinnor måste förbättras

2021-03-08 - 07:45
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri).
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri).

Ökad risk för våld och sexuella trakasserier, minskade möjligheter att påverka samhället och ökad risk för psykisk ohälsa. Utvecklingen för unga svenska kvinnor är oroande och måste tas på allvar.

Det skriver generaldirektörerna Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten, och Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i en gemensam uppmaning på internationella kvinnodagen.

De senaste åren har flera studier visat att livsvillkoren för unga kvinnor i Sverige försämrats. Som förvaltningsmyndigheter för ungdomspolitiken respektive jämställdhetspolitiken är situationen för unga kvinnor ett viktigt gemensamt område för MUCF och Jämställdhetsmyndigheten .

”När vi ser på kvinnors totala livssituation är det påtagliga mönstret att flickor och unga kvinnor missgynnas av bristande jämställdhet. I samband med firandet av Internationella kvinnodagen vill vi särskilt lyfta tre viktiga områden”, skriver Lena Ag och Lena Nyberg i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Otrygghet och utsatthet

Otrygghet och utsatthet för sexuella trakasserier är områden som oroar. Nästan hälften av alla unga kvinnor känner sig otrygga när de går ut ensamma på kvällen i sitt eget bostadsområde. Yngre kvinnor är som grupp överrepresenterad när det gäller att utsättas för sexualbrott och sexuella trakasserier. Unga kvinnor är också den grupp som är allra mest utsatt för brott i nära relationer. Över hälften av alla flickor och unga kvinnor upp till 29 år har någon gång i livet utsatts för sexuella trakasserier.

Inflytande i politiken är ett annat område. Unga kvinnor är både intresserade av samhällsfrågor och röstar i val, men de är som grupp underrepresenterade i politiken. De lämnar dessutom oftare sina uppdrag i förtid.

Jämställdhet är en viktig samhällsfråga för unga kvinnor. Men om de engagerar sig politiskt för den eller andra samhällsfrågor ökar också risken att de utsätts för psykologiska och sexuella trakasserier.

Ängslan och oro ökar

Det tredje området som oroar är psykisk ohälsa. Andelen unga som besväras av ängslan, oro eller ångest har ökat under längre tid. De senaste åren har det skett en dramatisk ökning för flickor och unga kvinnor. Fler än varannan tonårstjej uppger att de har symptom på psykisk ohälsa som huvudvärk, ont i magen eller svårt att somna minst en gång i veckan. Unga kvinnor i gymnasiet är mest stressade av skolarbetet.

”För oss är det tydligt att livsvillkoren för unga kvinnor behöver förbättras om Sverige ska lyckas nå de politiskt beslutade målen. Vi har som myndigheter ett tydligt ansvar att förbättra situationen, men frågorna är angelägna för hela samhället. På grund av pandemin riskerar dessutom de brister som redan finns att förstärkas ”, skriver Lena Ag och Lena Nyberg och fortsätter:

”Varje generation av barn och unga måste få kunskapen om människors lika värde. Därför behöver jämställdhetsarbetet genomsyra allt arbete lokalt, regionalt och nationellt.”

Debattartikel i Göteborgs-Posten: "Unga kvinnors situation oroande"