Hoppa till huvudinnehåll
 

Har alla samma möjlighet att delta i det civila samhället?

2018-08-27 - 09:43

Det civila samhället är till för alla, men i en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framgår det att det ändå finns många personer som inte deltar. Utifrån den centrala roll som civilsamhället spelar i vårt samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att delta.

I en ny rapport från MUCF lyfter myndigheten fram vad som kan hindra personer från att delta i det civila samhället. Genom en kunskapsöversikt visar vi hur resurser, motivation och nätverk är betydelsefulla faktorer för att skapa engagemang. Brister någon av faktorerna kan det innebära hinder för att delta. På så sätt kan det också skapas grupper av personer som inte deltar.

För att alla ska ha möjlighet att delta i det civila samhället behövs resurser och motivation till engagemang. Att ha personer runt omkring sig som är engagerade och som efterfrågar ens medverkan ökar även chanserna för deltagande i civilsamhället. Organisationer behöver också vara tillgängliga och synliga för att personer som inte tidigare varit engagerade ska ha möjlighet att bli det.

För att ge fler chansen att vara delaktiga i civilsamhället föreslår myndigheten flera olika åtgärder, bland annat insatser för att höja kunskapen om organisering och föreningskunskap. Då kan också motivationen öka och kontaktnät bildas och spridas.

- Engagemang i civilsamhället är en viktig del i att kunna vara med att påverka frågor eller situationer som är viktiga i vardagen. Det spelar en avgörande roll för demokratin och den demokratiska processen att vi har organisationer som tar sig an samhällsfrågor eller bedriver en verksamhet i socialt syfte. Steget att engagera sig måste därför vara lätt att ta, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Det civila samhället tillskrivs ofta en betydande roll för demokratin i samhället. Exempelvis pekar forskare på det lokala civilsamhället betydelse för personer i socioekonomiskt utsatta områden. Organisationerna kan där fungera som mötesplatser och ge möjligheter och hopp för förändring. Forskare visar också på utmaningarna för utvecklingen av civilsamhällesorganisationer i områden där människors basala behov, i form av arbete, bostad och utbildning, inte tillgodoses.

Här kan du ladda ner rapporten.