Hoppa till huvudinnehåll
 

Fyra av fem elever röstar när de får chansen

2022-10-28 - 10:14

Nära 400 000 elever röstade i Skolval 2022. Det är fler än varannan högstadie- och gymnasieelev. Skolor i 258 av landets 290 kommuner deltog i skolvalet.

– Vi har tidigare sett att skolvalet skapade stort intresse bland Sveriges skolor och elever. Nu ser vi att fyra av fem elever på de skolor som deltog valde att göra sin röst hörd. Det är viktigt för vår demokrati att värna ett högt valdeltagande. Genom skolvalet får elever lära sig hur det går till att rösta och att varje röst räknas, säger Lena Nyberg generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Nu är det slutgiltiga resultatet klart för Skolval 2022. Precis som det preliminära resultatet visade får Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna flest röster. Det rör sig endast om marginella förändringar jämfört med det preliminära resultatet, som presenterades på MUCF:s digitala valvaka den 12 september.

Det nationella slutgiltiga resultatet för Skolval 2022 (jämförelse med allmänna riksdagsvalet inom parentes):

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna 16,13% (- 14,2 procentenheter) 
 • Centerpartiet 7,85 % (+ 1,14 procentenheter) 
 • Feministiskt Initiativ 1,25 % (+ 1,2 procentenheter) 
 • Kristdemokraterna 9,29 % (+ 3,95 procentenheter) 
 • Liberalerna 4,4 % (- 0,21 procentenheter) 
 • Miljöpartiet 4,69 % (- 0,39 procentenheter) 
 • Moderaterna 27,23 % (+ 8,13 procentenheter) 
 • Sverigedemokraterna 20,8 % (+ 0,26 procentenheter)   
 • Vänsterpartiet 7,86 % (+ 1,11 procentenheter) 
 • Övriga 0,51 % (- 0,98 procentenheter)

Det slutgiltiga resultatet i respektive län, kommun och skola hittar du här: skolval.mucf.se

Skolval 2022 i siffror

 • Sammanlagt röstade 390 120 högstadie- och gymnasieelever på de skolor som deltog i skolval. Det motsvarar ett valdeltagande på 77,9 procent. (I Skolval 2018 var valdeltagandet 79,8 procent.)
 • I områden med lågt valdeltagande i allmänna val och hög arbetslöshet deltog ett högre antal skolor, 61,8 procent, jämfört med tidigare. (2018 deltog 57,6 procent)
 • Något fler friskolor deltog i årets skolval, 45,5 procent. (2018 deltog 43,7 procent). 
 • Färre kommunala skolor deltog i år, 55 procent. (2018 deltog 63,8 procent).
 • En större andel gymnasieskolor med yrkesprogram deltog, 67,9 procent. (2018 deltog 60,3 procent).
 • I årets skolval deltog skolor från 258 av Sveriges 290 kommuner.
 • Det är fortsatt få särskolor som deltar i skolvalet, 269 av Sveriges 659 särskolor vilket motsvarar 40,8 procent. Av dessa var 124 enbart särskolor, 46,1 procent. (2018 deltog 328 av de totalt 734 särskolorna, 44,7 procent. Av dessa var 190 enbart särskolor, 57,9 procent.)

Ungas engagemang är avgörande för att de ska kunna påverka samhället idag och bli morgondagens demokratibärare. I årets skolval ser vi att deltagandet bland olika sorters skolor både ökar och minskar. Det är viktigt att alla elever får möjlighet att ta del av skolval, oavsett skolform och att ungas engagemang tas på allvar, säger Rebecka Hinn, MUCF:s uppdragsledare för Skolval 2022.

MUCF kommer nu att genomföra en utvärdering där elever och skolpersonal på de deltagande skolorna får möjlighet att ge sin syn på skolvalet och vilken påverkan det har haft på elevers kunskap och förmåga att delta i det demokratiska arbetet.

Fakta  
MUCF har haft regeringens uppdrag att arrangera skolval i samband med riksdagsvalet sedan 2002 och sedan 2014 i samband med val till Europaparlamentet. Skolvalet är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och är tänkt att lära elever om demokrati, politik och hur det går till att rösta. 

Här kan du se MUCF:s digitala valvaka i efterhand:
https://www.mucf.se/valvaka eller https://www.youtube.com/watch?v=RgtvNwK5GUk  

Pressmeddelande 12 september med det preliminära resultatet i skolvalet:
https://press.newsmachine.com/pressrelease/view/moderaterna-sverigedemokraterna-och-socialdemokraterna-storsta-partier-i-skolval-2022-36719