Hoppa till huvudinnehåll
 

Fler unga i politiken – så här gör vi

2016-09-14 - 11:55

Igår samlade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ledande kommunpolitiker, verksamma och avhoppade unga förtroendevalda, politiska ungdomsförbund och företrädare för några pilotkommuner som MUCF samarbetar med för att diskutera hur vi får unga politiskt förtroendevalda att stanna kvar i sina uppdrag

Förtroendevalda i kommuner och landsting har en allt högre ålder. Unga är underrepresenterade bland politiker jämfört med befolkningen totalt, det visar bland annat statistik från Statistiska centralbyrån.

-En majoritet av de unga som lämnar kommunfullmäktige i förtid upplever ändå politiken som övervägande positiv. Sedan början på 1990-talet har andelen unga politiker ökat, men från en låg nivå och gruppen är fortfarande betydligt mindre än i befolkningen i stort, konstaterar Jonas Olofsson, utredare på Statiska centralbyrån.

Förslagen som togs upp i panelsamtal under dagen och som arbetades fram av representanter för ungdomsförbund, unga förtroendevalda och äldre politiker i gruppdiskussioner kommer sammanställas av myndigheten och förmedlas till regeringen och de politiska partierna.

-Unga kvinnor och män behövs i det politiska arbetet för att få med ett ungdomsperspektiv i alla beslut. Unga förtroendevalda kan bidra med ökad kvalité och resurseffektivitet. De förtroendevalda ska spegla hela befolkningen, säger Lena Nyberg generaldirektör på MUCF.