Hoppa till huvudinnehåll
 

Femton organisationer som arbetar med människor i utsatta situationer får dela på 48 miljoner i statsbidrag

2022-05-04 - 09:00

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar 48 miljoner kronor till ideella organisationer och trossamfund.

MUCF har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer. Det här är fjärde gången som bidragen delas ut, senast var i september 2021. Bidraget ska användas för att förstärka organisationernas verksamhet och möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till de allra mest utsatta under coronapandemin. 

De största bidragen går i denna omgång till Sveriges Stadsmissioner, Svenska Röda Korset, följt av organisationen Hela Människan.

ECPAT Sverige hör till de organisationer som sökt bidraget för första gången och som nu beviljas drygt 2,7 miljoner kronor. De vänder sig till barn under 18 år och arbetar med stöd och råd när det gäller sexuella kränkningar, hot och övergrepp och uppmärksammar även sexuell exploatering av barn.  Organisationen beskriver att barns och ungas utsatthet har ökat under pandemin. Bidraget ska användas för att bland annat bedriva sina verksamheter ECPAT Stödlinje, Ditt ECPAT och Föräldrahjälpen.

- Många barn och unga har farit illa under pandemin. Våld och övergrepp i hemmen och på nätet har ökat. Genom bidraget kommer fler att kunna få stöd och hjälp, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Många organisationer och trossamfund som stöttar människor i socialt utsatta situationer vittnar om att det är svårt att få resurserna att räcka till. Behoven ökar på många håll och i många grupper. En följd av pandemin är att vissa grupper har fått det sämre och inte i lika hög utsträckning som tidigare fångas upp av samhällets skyddsnät. Här har civilsamhället en unik möjlighet att möta människor i nöd och ge direktstöd.

Det riktade statsbidraget ska gå till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer, de som annars riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets aktörer. Organisationer och trossamfund vittnar om att det är svårt att få resurserna att räcka till.

Svenska Röda Korset ska använda medlen till att förstärka de lokala rödakorskretsarna i hela landet. De arbetar med boendestöd, insatser för hemlösa, papperslösa, migranter och ensamkommande barn och unga. De delar även ut matkassar och hygienartiklar.

Sveriges Stadsmissioner bedriver olika hjälp- och stödinsatser, som utdelning av mat och matkuponger, kläder och hygienartiklar, stöttar med myndighetskontakter.

Hela Människan ska fördela bidraget mellan 33 lokala enheter som bedriver öppen verksamhet. Det handlar bland annat om att driva härbärgen, inköp av tält, skyddsutrustning och inköp av mat för utdelning till behövande.

- Ansökningarna har hållit mycket hög kvalitet och vi har varit tvungna att göra hårda prioriteringar. Konkurrensen har varit knivskarp denna gång, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Vi har tvingats avslå ansökningar från organisationer som gör ett fantastiskt arbete.

Organisationer som får bidrag i regeringens fjärde satsning på insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin.

 • Sveriges Stadsmissioner: 11 000 000 kr
 • Svenska Röda Korset: 11 000 000 kr
 • Hela Människan: 6 500 000 kr
 • Svenska kyrkan: 3 750 000 kr
 • Trossamfundet Romersk-Katolska kyrkan: 3 000 000 kr
 • ECPAT Sverige: 2 708 513 kr
 • Läkare i Världen: 2 122 500 kr
 • Equmeniakyrkan nationella enheten: 2 000 000 kr
 • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige: 1 500 000 kr
 • Pingstförsamlingen i Gävle: 1 100 000 kr
 • Frivilligorganisationen Agape: 750 000 kr
 • Stöttepelaren: 795 000 kr
 • LP-verksamhetens Ideella Riksförening: 750 000 kr
 • Frihamnen i Helsingborg/Hemlösas Hus: 723 987 kr
 • Talita: 300 000 kr

Läs mer om hur MUCF fördelar regeringens statsbidrag:på https://www.mucf.se/bidrag/statsbidrag