Hoppa till huvudinnehåll
 

EU-pengar till stöd för unga

2018-05-03 - 08:59

Att tillgängliggöra politiken för unga med funktionsvariation, belysa fotbollens förändringskraft i samhället och förankra nyttan med europeiska volontärer är några av målen i de projekt som beviljats medel inom Erasmus+.

EU-programmet Erasmus+ har berikat Europas unga i mer än trettio år. I samband med den första ansökningsrundan 2018 beviljar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 33 ungdomsprojekt och fördelar över 16 miljoner kronor till organisationer i bland annat Borås, Stockholm och Södertälje.

- Det har kommit in ansökningar av hög kvalitet till programmets samtliga områden. Vi ser med glädje på hur både väletablerade organisationer fördjupar sin verksamhet och hur nya aktörer planerar spännande projekt, säger Ellen Gosdoum, chef på internationella enheten på MUCF.

Några exempel på beviljade projekt:
• Fotbollsklubben Elfsborg i Borås kommer tillsammans med fyra andra föreningar att nätverka och utbilda ungdomsledare i ämnen som arbetslöshet, rasism och hur föreningar kan arbeta med integration. Syftet är att visa på idrottens förmåga till positiv förändring och dess potential att skapa goda förebilder.

• Riksförbundet FUB ska arrangera ett valläger i Södertälje för unga med intellektuell funktionsnedsättning, med syfte att öka delaktighet och möjlighet för ett aktivt medborgarskap för denna grupp.

• Kulturskolan Stockholm ska arrangera volontärprojekt, där tre unga européer ska hjälpa till i kulturverksamheten i Spånga och på andra platser i Stockholm. Organisationen kommer även att hålla workshops för att få fler inom den egna verksamheten att upptäcka nyttan med att ta emot europeiska volontärer.

För mer information, kontakta Erik Lanne, tfn +46 (0)7 07842375