Hoppa till huvudinnehåll
 

Dags för årets gymnasieintagning – hur ser det ut i er kommun?

2016-07-01 - 08:56

I dagarna får tusentals ungdomar besked om de kommer in på de gymnasieskolor och program som de sökt. Men det finns allt för många som saknar behörighet till gymnasiet.

På webbplatsen ungidag.se kan du se hur stor andel unga som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet i just din kommun. Unga utan fullständiga gymnasie-betyg är en grupp som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarkanden. Därför är det en viktig förutsättning att alla unga går ut grundskolan med gymnasiebehörighet.

Ung idag är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors uppföljningssystem som visar den senaste statistiken över ungas levnadsvillkor i Sverige. Statistiken är inrapporterad av tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet och presenteras i drygt 50 indikatorer utifrån områdena:

 • Arbete och boende
 • Ekonomisk och social utsatthet
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Inflytande och representation
 • Kultur och fritid
 • Utbildning

På ungidag.se kan du följa utvecklingen över tid och se hur levnadsvillkoren skiljer sig åt beroende på:

 • Kön
 • Ålder
 • Födelseland
 • Utländsk/svensk bakgrund
 • Boendeort

-Att komma in på gymnasiet och att fullfölja studierna är viktigt för ungas framtida möjligheter till jobb. Slutbetyg från gymnasiet är en av de viktigaste faktorerna för ungas etablering på arbetsmarknaden, säger generaldirektör Lena Nyberg.

På www.mucf.se/ungidagse-statistik-om-unga kan du läsa mer om Ung idag. 

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18.