Hoppa till huvudinnehåll
 

Bryt trenden – fler unga i politiken

2016-09-09 - 16:39

Välkommen till en konferens om hur vi stimulerar fler unga till att vara beredda att ta politiska förtroendeuppdrag och hur vi får unga politiskt förtroendevalda att stanna kvar i sina uppdrag.

Den 13 september ordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en konferens för att diskutera hur politiska förtroendeuppdrag ska vara mer attraktiva för unga och hur vi kan inspirera unga som är politiskt förtroendevalda att stanna kvar i sina uppdrag.            

— Idag hoppar en allt för stor andel unga förtroendevalda av sina politiska uppdrag under mandatperioden. Skälen till att man inte behåller politiska uppdrag är många och ibland finns naturliga skäl såsom ändrad bostadsort. Det är viktigt att försöka motverka avhopp så att fler unga finns kvar i de politiska församlingarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Förtroendevalda i kommuner och landsting har en allt högre ålder. Unga är underrepresenterade bland politiker jämfört med befolkningen totalt, det visar bland annat statistik från Statistiska centralbyrån.

— Ungas perspektiv och erfarenheter behövs i beslutande församlingar. Beslut blir bättre om de finns med. Det är en viktig demokratifråga att unga inkluderas och finns med, säger Lena Nyberg.

Konferensen riktar sig till ledande kommunpolitiker, verksamma och avhoppade unga förtroendevalda, politiska ungdomsförbund och företrädare för några pilotkommuner som MUCF samarbetar med.

Datum och tid: tisdag 13 september kl.10.00–16.00 
Plats: City Conference Centre, Drottninggatan 71b i Stockholm. 

Bakgrund 
MUCF har av regeringen fått i uppdrag att genomföra insatser för att få flera unga kvinnor och unga män att ta på sig uppdrag som politiskt förtroendevalda. Vi ska också komma med förslag på hur man kan motverka att unga politiker väljer att lämna sina uppdrag i förtid.

Pressansvarig Kinna Brundin, telefon 070-663 39 18, e-post kinna.brundin@mucf.se