Hoppa till huvudinnehåll
 

Bli del av Skolval 2018 – Sveriges största demokratisatsning för unga

2018-05-14 - 14:24

Det politiska engagemanget hos unga ökar. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika grupper. Att anordna skolval är viktigt för att jämna ut skillnaderna. Skolan fångar upp samhällsdebatten och unga tränas i att rösta och utöva sina demokratiska rättigheter.

I början av höstterminen kan skolor runt om i landet kostnadsfritt arrangera skolval. Det är ett sätt för skolan att arbeta med sitt demokratiuppdrag, att ge elever möjlighet att lära sig om den demokratiska processen och samtidigt bilda sig en egen politisk uppfattning. Sverige, tillsammans med Norge, är relativt unika i världen om att ordna skolval. Skolval kan få unga att känna att de har inflytande i samhället och att de har makt över sina liv. Det bidrar till självrespekt, framtidstro och förtroende för hur ett demokratiskt samhälle styrs.

Hos unga är intresset för samhällsfrågor och politik relativt stort. Andelen 16-25 åringar som intresserade sig för politik 2015 var 43 procent. Det tar sig flera uttryck. Till exempel röstade över 350 000 elever i skolval 2014 och valdeltagandet var högt. Färska siffror från Ungdomsbarometern visar också att ungas politiska engagemang växer. Det gäller att ta tillvara på engagemanget.

- Skolan har ansvar för att unga ska känna till hur de kan vara med och påverka hur samhället utformas. Men alla elever har inte samma möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens, det visar granskningar som gjorts av demokratiuppdraget i skolan, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

- Skolval är en konkret metod som lär dem som saknar demokratisk tradition hur viktigt det är att rösta. För att garantera en likvärdig utbildning är det också viktigt att det görs stora insatser i skolor i de kommuner som historiskt sett har lågt valdeltagande. Ungas tilltro till och förståelse för samhällets demokratiska processer är viktigare än någonsin, säger Lena Nyberg.

Idag skriver vi en debattartikel tillsammans med de elev- och ungdomsorganisationer som arrangerar Skolval 2018 (se nedan vilka) där vi uppmanar landets skolor, kommuner och elever i Lärarnas tidning att anordna skolval för att öka det demokratiska inflytande för ungdomar. Skolval är en demokratisk spegel av riksdags- kommun- och landstingsval.


Här kan du läsa vilka skolor och hur många de är som anmält sig till Riksdagsvalet 2018.
 

Fakta Skolval 2018
Skolval arrangeras av elever eller av lärare och elever ihop tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår, elevråd eller en skolförening. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, alltså med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare.

Valdagen sker under perioden 27 augusti till 7 september.

Alla grundskolor årskurs 7-9 och gymnasieskolor kan delta i Skolval 2018.

14 maj 2018 har 1 136 skolor anmält sig till Skolval 2018.

I Skolval 2014 deltog 1 800 skolor och 460 000 elever fick chansen att rösta, varav cirka 360 000 deltog.

Valdagen för Skolval 2018 sker under perioden 27 augusti till 7 september.

Satsningen Skolval 2018 riktas till gymnasieelever och högstadieelever i samband med valen 2018 och till EU-parlamentet 2019.

Anmälan till Skolval 2018 

På Skolval 2018:s webbplats anmäler du skolan att delta. Sista anmälningsdag är 1 augusti 2018.

Projektet drivs av Sveriges Elevråd - SVEA, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.

För mer information kontakta

Emelie Lundqvist, utvecklingsledare Skolval 2018, på tel 070 566 41 93, emelie.lundqvist@mucf.se

Anna Magnusson, pressansvarig, på tel 010 160 10 20, press@mucf.se