Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag till kommuner och samordningsförbund som hjälper unga till arbete

2018-06-11 - 09:00

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beslutat om vilka som får bidrag 2018 för insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

MUCF beviljar bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år och ske i samverkan med olika samhällsaktörer, som till exempel landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället. I de planerade eller befintliga verksamheterna ska uppsökande arbete ingå för att nå unga som varken arbetar eller studerar.

För 2018 har 20 ansökningar beviljats och 27 avslagits efter kvalitetsgranskning. Till exempel fick Nedansiljans samordningsförbund, Samordningsförbundet Insjöriket, Torsås kommun och Arbetsmarknadsenheten i Arboga Kommun sina ansökningar beviljade.

Projekten handlar om allt från ungdomscoacher som arbetar med uppsökande verksamhet för unga som varken arbetar eller studerar till att med individuellt fokus nå målgruppen genom fokus på hälsa, välmående och praktik.

-  Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla unga att komma ut i arbete eller studier. Att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden är mycket betydelsefullt för ungas framtida möjligheter, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Av de 20 bifallna ansökningarna är 14 från kommuner och 6 från samordningsförbund. Den geografiska spridningen är bred och projekten är lokaliserade i 12 olika län. Totalt fördelas 17 150 000 kronor.

-  Överlag var kvaliteten på ansökningarna hög och vi ser att behovet av insatser är stort. Tyvärr har vi på grund av begränsade medel inte kunnat bevilja så många ansökningar som vi hade önskat, säger Kristoffer Odstam, ansvarig handläggare på MUCF.

 

Län, projekt, bidragssumma

Dalarnas län

 • Samordningsförbundet Finsam-Falun, KOLL PÅ 20-25 3.0, 570 000 kr
 • Nedansiljans samordningsförbund, Fokus 16–25 Leksand Rättvik Gagnef, 585 675 kr
 • Älvdalens Kommun, FRAMSTEG 2.0, 1 123 830 kr

Kalmar län

 • Nybro kommun, Ung nu! 2018, 793 830 kr
 • Torsås kommun, Ungt Insteg 2.0, 955 800 kr

Norrbottens län

 • Pajala kommun, Ökad sysselsättning för unga mellan 15-25 år III, 267 000 kr

Skåne län

 • Finsam MittSkåne, Freja, 918 900 kr
 • Landskrona stad, AKT, 1 202 400 kr
 • Svalövs Kommun IFO, UNGKRAFT, 1 009 441 kr

Stockholms län

 • Sundbybergs stad, I have a Dream, 1 193 400 kr
 • Österåkers Kommun, Unga i Centrum 3.0, 1 152 000 kr

Södermanlands län

 • Campus Nyköping, Nyköpings kommun, Vägar till arbetslivet del 2, 1 100 534 kr
 • Strängnäs kommun Jobbtorg, En väg ut, 1 041 827 kr

Värmlands län

 • Arbetsmarknads- och Integrationsenheten, Filipstads Kommun, Filipstad Framtid, 603 652 kr

Västerbottens län

 • Robertsfors kommun, Ung och framåt 3, 380 000 kr

Västmanlands län

 • Arbetsmarknadsenheten, Arboga Kommun, Navet, 644 575kr

Västra Götalands län

 • Samordningsförbundet Bengtsfors Åmål Dals-Ed Säffle Årjäng, På spåret, 1 323 886 kr
 • Samordningsförbundet Insjöriket, Premiär (fd. Premiär Primär), 967 500 kr

Örebro län

 • Samordningsförbundet Finsam, Degerfors Karlskoga, Studeramera, 570 000kr

Östergötlands län

 • Söderköpings Kommun, Framåt, 745 750 kr

För mer information kontakta:

Kristoffer Odstam: 08 566 219 28 kristoffer.odstam@mucf.se

Rebecka Herdevall: 08 566 219 94 rebecka.herdevall@mucf.se

Ny funktion för att stödja lokala verksamheter som stöttar unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar för att stötta unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska bland annat skapa förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnade insatser till unga. Uppdraget förbereds under 2018 och kommer att implementeras under våren 2019.

För mer information: www.mucf.se/uvas