Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag till arbete mot diskriminering

2016-01-14 - 15:17

Sexton verksamheter som arbetar mot diskriminering har fått bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Syftet med verksamheterna är att förebygga och motverka diskriminering. Det sker bland annat genom rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter. Verksamheterna arbetar också med opinions-bildning samt arrangerar kurser och seminarier.

Sammanlagt 13,5 miljoner kronor har delats ut i statsbidrag och mottagarna finns från Malmö i söder till Luleå i norr.

Till de som fått bidrag hör bland andra Uppsala Antidiskrimineringsbyrå, Örebro Rättighetscenter, Diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna, Rättighetscentrum i Västerbotten och Norrbotten samt Malmö mot diskriminering.

– Dessa verksamheter gör ett mycket viktigt arbete för människor som diskrimineras. Att människor kan få stöd och hjälp när de anser sig diskriminerade är viktigt för den enskilde och viktigt för samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

För mer information kontakta kommunikationschef Anders Hagquist, 073-663 39 18.