Hoppa till huvudinnehåll
 

Beslut om unga kräver kunskap om unga

2018-11-08 - 13:37

Hur ser livet ut för unga i Sverige? Vad tycker de är bra och vad hoppas de på? Vilka förväntningar finns på framtiden? Nu är det dags att ta reda på det genom Lupp 2019 – en lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Lupp ger varje år regioner, kommuner och stadsdelar möjlighet att följa upp ungas levnadsvillkor på lokal nivå. Uppföljningen sker genom en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram och utvecklat under flera år och som riktar sig till unga i åldern 13–25 år. Många genomför regelbundet enkäten och över hälften av landets kommuner har någon gång gjort Lupp.

- För att kunna fatta kloka beslut som rör ungas rättigheter till inflytande och välfärd är det givetvis viktigt att ha kunskap om vad unga själva tycker och att ta till sig deras åsikter. Genom Lupp får beslutsfattare kunskapsbaserade underlag. Resultatet från enkäten kan också ligga till grund för dialog med unga i kommuner och regioner, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Nu drar anmälan igång till nästa års uppföljning! Det är gratis att delta och MUCF erbjuder både metodstöd och handledning under resans gång. Men det kräver också att någon tar ansvar för och arbetar aktivt med frågan inom kommunen, regionen eller stadsdelen. För att så många som möjligt ska kunna delta finns enkäten, förutom på svenska, även på engelska, arabiska, dari och somaliska.

För mer information:
press@mucf.se
Presstelefon: 010-160 10 20