Hoppa till huvudinnehåll
 

7,5 procent av landets 16–24-åringar varken arbetar eller studerar

2016-04-15 - 15:10

Temagruppen Unga i arbetslivets statistik för år 2013 visar att drygt 84 000 unga i åldern 16-24 år varken arbetade eller studerade. Det motsvarar 7,5 procent av hela ungdomsbefolkningen. Det är en något större andel jämfört med 7,1 procent år 2007, men lägre jämfört med det krisåret 2009 då andelen var 8,8 procent. Jämfört med år 2012 är andelen oförändrad.

-           Det är glädjande att den totala ungdomsarbetslösheten går nedåt, säger Fredrik Wikström, projektledare för Temagruppen Unga i arbetslivet. Men vi är oroade över att det finns en stor grupp unga som varken arbetar eller studerar där utvecklingen i motsvarande grad inte är lika positiv. Temagruppen ska följa utvecklingen noga de närmaste åren för att se om även denna grupp får ta del av den goda konjunkturen.

Skillnaden i andelen som varken arbetar eller studerar är stor när hänsyn tas till ursprung. Procentandelen är nästan tre gånger så stor bland utrikes födda jämfört med inrikes födda (15,6 respektive 6,3 procent). Allra störst är andelen bland utrikes födda kvinnor (17,3 procent). Bland utrikes födda kvinnor är det också en större andel som stannar kvar i gruppen unga som varken arbetar eller studerar mellan 2012 och 2013 (44,7 procent jämfört med 40,2 procent totalt).

En del av Temagruppen Unga i arbetslivets data om unga som varken arbetar eller studerar finns nu tillgänglig påwww.ungidag.se . Temagruppen Unga i arbetslivet kommer inom kort att presentera mer detaljerad data på kommun- och länsnivå på www.temaunga.se . Data för år 2014 beräknas vara klar under hösten 2016.

För mer information kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig, på 
telefon 08-566 21 963, eller via anette.hallnas@mucf.se .

Alla unga ska kunna jobba eller studera. Temagruppen Unga i arbetslivet är ett ESF-projekt och förmedlar kunskap om metoder och arbetssätt från arbetsmarknadsprojekt som drivs med medel från Europeiska socialfonden. Temagruppen drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .

Temagruppen Unga i arbetslivet, med stöd av Europeiska socialfonden, samlar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för att förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Den drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Nordens Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .