Hoppa till huvudinnehåll
 

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på drygt 30 miljoner i statsbidrag

2021-01-15 - 10:30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 11,3 miljoner kronor i statsbidrag till hbtq-organisationer, vilket är ett ökat anslag med två miljoner kronor.  Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 11,3 miljoner kronor i statsbidrag till hbtq-organisationer, vilket är ett ökat anslag med två miljoner kronor. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall.
- Vi är glada över att ha fått ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, att fördela till hbtq-organisationer. Men vi har färre som ansökt om bidrag i år jämfört med i fjol, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Av drygt 30 miljoner kronor fördelas totalt nästan 19 miljoner kronor till 48 etniska organisationer av totalt 61 sökande. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.
Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis Somaliland Riksförbund i Sverige, som fokuserar på att stärka demokratin och att främja ett aktivt medborgarskap i det svenska samhället för sina medlemmar, samt Ukrainska alliansen, som under året arbetat med att hjälpa människor i olika riskgrupper med diverse stödinsatser under pandemin.

Drygt elva miljoner kronor fördelas till tio hbtq-organisationer, vilket innebär att samtliga som ansökt i år beviljas statsbidrag. Hbtq-organisationerna arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Några av de hbtq-organisationer som nu får bidrag är EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) och Lesbisk makt, som med hjälp av bidraget planerar att skapa mötesplatser och aktiviteter runt om i landet.
- Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationen inte strider mot principen om alla människors lika värde, att den till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, säger Marie Pettersson Hallberg.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. MUCF har nu även beslutat om årets bidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

MUCF fördelar också statsbidrag till projekt som handlar om ”Ungas organisering”, ”åtgärder som stärker demokratin” och ”Verksamheter mot rasism och intolerans”. Myndigheten har nu öppnat upp ansökan för projektbidrag för år 2021 och handlägger och beslutar under våren vilka projekt som beviljas bidrag.

Läs mer om de bidrag som MUCF fördelar

Här kan du se vilka organisationer som nu får bidrag för 2021

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: