Hoppa till huvudinnehåll
 

36 miljoner att söka i projektbidrag

2023-01-02 - 07:50

Ansökan till 2023 års statliga projektbidrag från regeringen som fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har öppnat. Pengarna kommer att fördelas inom fyra områden. Den största andelen går till projekt för att främja barns och ungdomars organisering och till projekt för att motverka rasism och intolerans. Andra projekt som kan få bidrag är främjande av mötesplatser för unga hbtqi-personer och hälsoinsatser riktade till romer.

Cirka 18 miljoner kronor går till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. Ett särskilt belopp på 3 miljoner kronor har avsatts till mindre organisationer eller organisationer med projekt som riktar sig till utsatta områden eller landsbygd.

– Bidragen gör det möjligt för föreningar att driva projekt där barn och unga kan samlas kring gemensamma intressen och som ökar deras delaktighet och inflytande i samhället. Att engagera sig i en förening som ung ger social samvaro och erfarenheter för livet samt kunskap om hur demokrati fungerar. Det är en möjlighet som alla barn och unga ska ha, oavsett bakgrund eller var man bor, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer om bidrag till barns och ungdomars organisering: https://www.mucf.se/bidrag/stodja-ungas-organisering

Bidragen till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans är på cirka 14 miljoner kronor, varav 2 miljoner avsätts till organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter (judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar).

Läs mer om bidrag till att motverka rasism och intolerans: https://www.mucf.se/bidrag/motverka-rasism-och-intolerans

Bidragen till projekt som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) är på drygt 2 miljoner kronor.

– En aktiv fritid är betydelsefull för alla unga och att få vara i sammanhang där det finns andra hbtqi-personer kan vara särskilt betydelsefullt för unga hbtqi-personer. Det är viktigt att värna alla människors lika värde och det är betydelsefullt att det finns mötesplatser där alla kan känna sig trygga. I det arbetet spelar civilsamhället en mycket viktig roll, säger Lena Nyberg.

Läs mer om bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer: https://www.mucf.se/bidrag/motesplatser-unga-hbtqi-personer

Bidragen för att främja romers hälsa är på knappt 2 miljoner kronor och går till hälsofrämjande informationsinsatser, utbildning, aktiviteter och liknande. 

Läs mer om bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer: https://www.mucf.se/bidrag/halsoframjande-insatser-riktade-till-romer

Ansökan till projektbidragen öppnar den 2 januari och stänger den 16 februari. 

Läs mer om projektbidrag: https://www.mucf.se/bidrag/statsbidrag/projektbidrag

Länk till bidrag som går att söka just nu: https://www.mucf.se/bidrag/bidrag-som-gar-att-soka-nu

I samband med att ansökningarna till projektbidragen öppnar lanserar MUCF en funktion som heter Diskutera er projektidé. Den går ut på att den som funderar på att genomföra ett projekt i sin organisation kan boka in ett 20-minuters samtal om sin projektidé med en av MUCF:s handläggare.

Under 2022 fördelades 46 734 605 kronor till 67 projekt i fem olika stödformer.