Hoppa till huvudinnehåll
 

1,9 miljoner till projekt som ska främja romers hälsa

2022-08-30 - 08:00

Sju organisationer får dela på totalt 1 899 196 kronor i projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektens syfte är att främja romers hälsa genom exempelvis information, utbildning och aktiviteter.

– Romer är en nationell minoritet som fortfarande på flera sätt lever under sämre villkor än andra i Sverige. Hälsofrämjande insatser, både när det gäller fysisk och psykisk hälsa, är en viktig del i det långsiktiga arbetet för romsk inkludering i Sverige, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. 

Projekten handlar bland annat om att öka kunskapen hos romer när det gäller hälsa och vikten av kost och motion, samt att nå ut med information om olika sätt att komma i kontakt med aktörer inom vården. Ett av projekten lägger fokus på att förebygga missbruk och droger bland romska ungdomar. 

– Det ska bli spännande att följa de här projekten som på flera sätt kommer att arbeta med hälsofrämjande insatser. Projekten innefattar informationsinsatser men också olika slags aktiviteter. Ett speciellt spännande projekt är projektet Hälsa genom hantverk som riktar sig till romska kvinnor. Där kommer deltagarna bland annat att arbeta med romskt hantverk som ett sätt att skapa gemenskap och meningsfullhet, berättar Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag, MUCF.  

Organisationer som får bidrag: 

  • Romska Kulturcentret i Malmö: 526 500 kronor 
  • Malmö Romska Idécenter: 231 400 kronor 
  • Gipsy Queens: 113 000 kronor 
  • Gävle romska förening: 380 496 kronor 
  • Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans: 169 800 kronor 
  • Fusion: 224 000 kronor 
  • Studieförbundet Bilda Sydväst: 254 000 kronor 

Läs mer om bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer: https://www.mucf.se/bidrag/halsoframjande-insatser-riktade-till-romer