Hoppa till huvudinnehåll
 

15 organisationer delar på 8,3 miljoner för arbete som motverkar och förebygger rasism

2016-06-15 - 09:35

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor har beviljat 15 organisationer bidrag för arbete mot rasism eller och intolerans.

Bidraget kan gå till projekt som har som syfte att ta fram och sprida kunskap på området, att stärka arbetet mot rasism eller att påverka attityder, normer och strukturer i samhället. Projekt som har förutsättningar att ge långsiktiga effekter prioriteras.

-Det är ett viktigt och angeläget arbete inte minst med tanke på den situation vi har i Sverige nu. Det är glädjande att det finns så många engagerade föreningar som arbetar mot rasism, säger Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Några av projekten som fått stöd för sitt arbete mot rasism och intolerans

Judiska församlingen beviljas bidrag på 1 118 500 kronor för att minska antisemitism och främlingsfientlighet samt öka förståelsen för människor på flykt. Projektet ska utbilda 288 lärare i Minnenas arvs skolprogram.  Lärarna ska sedan hålla programmet i minst en klass.

Muzicadelic Entertainment för Eleza beviljas bidrag och får 780 000 kronor för att motverka afrofobi i Sverige och öka afrosvenskars egenmakt och inkludering i samhället i Västerbotten. Det görs genom att stärka afrosvenskars egenmakt och organisering bland annat genomförs föreläsningar, nätverk med olika aktörer såsom kommuner, näringslivet och myndigheter.

Stiftelsen Expo beviljas ett bidrag på 480 000 kronor för att stärka lärare och utveckla verktyg för att hantera och motverka rasism och konspirationism. Projektet ska erbjuda fortbildningstillfällen och workshops under fysiska lärarträffar. De ska också utforma en handbok som kan användas som en resurs för lärare. 

Samtliga projekt som får stöd:

http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=&projekt=&bidragsnamn=Projekt…

 

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18.