Hoppa till huvudinnehåll
 

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag

2022-02-11 - 12:01

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap.

Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering.

- När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande. Vi värderar också högt det faktum att flera av projekten särskilt fokuserar på EU-programmets prioriterade målgrupp unga med begränsade möjligheter, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Några exempel på beviljade projekt:

  • Sveriges Riksidrottsförbund, Stockholm
    Ansökan är ett samarbetspartnerskap inskickat av Sveriges Riksidrottsförbund. Projektet kommer att genomföras tillsammans med sju andra partnerorganisationer från Sverige (2), Irland, Slovenien, Portugal, Litauen respektive Italien. Projektet sträcker sig mellan den 1 maj 2022 och den 1 maj 2024 och syftar till att utbilda och stärka unga personer (frivilliga/idrottare) med och utan intellektuell funktionsnedsättning att bli integritetsambassadörer i sitt eget sammanhang. Projektet ska även stärka deras aktiva deltagande och en integritetskultur runtom i Europa och få igång en positiv förändring inom idrottssektorn vilket skapar mer utrymme för deltagande för unga personer i denna.
  • Studiefrämjandet Uppsala län
    Projektet sträcker sig mellan den 1 mars 2022 och den 1 mars 2024 och syftar till att stärka ungdomar i generation Z, 15-25 år, i att upptäcka "fake news" och få en ökad förståelse för att kritiskt granska nyheter på sociala medier. De ska lära sig att upptäcka, analysera och själva förstå vikten av kritisk granskning. Den andra målgruppen är ungdomsarbetare/lärare etc. som ska undervisa/lära ut detta till ungdomarna. Tre tydliga resultat ska uppnås och dessa är innovativa slutprodukter, bland annat en mobilapp i form av rollspel. Projektet kommer att genomföras tillsammans med fyra andra partnerorganisationer från Sverige, Spanien, Tyskland och Rumänien.
  • Hästekasen gård förening i Uddevalla
    Ansökan är ett småskaligt partnerskap och kommer att genomföras tillsammans med två andra partnerorganisationer från Slovenien respektive Polen. Projektet sträcker sig mellan den 1 mars 2022 och den 1 januari 2023 och syftar till ökat samarbete mellan organisationer som använder så kallade Live Action Role Play games, LARP, som ett utbildningsverktyg, och utbildning av framför allt unga i att använda LARP. Detta ska leda till att främja personlig utveckling, skapa ökat deltagande av unga med begränsade möjligheter och främja europeiska värden som frihet, mänsklig värdighet, solidaritet och socialt ansvarstagande och etablera LARP som ett verktyg för icke-formellt lärande.

Listan med alla beviljade bidrag är bifogad under pressmeddelandet.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ungdom. Läs mer här.