Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället

Datum/tid

Välkommen till MUCF:s Regionnätverk som den här dagen har temat ”Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället”.

Målet med dagen är att ni ska bli inspirerade till hur ni kan öka delaktighet i demokratin och främja den regionala utvecklingen genom att använda er av ett ungdomsperspektiv och ta till vara på civilsamhällets potential och förmåga till omställning för att möta samhällsutmaningar.

Målgrupp

Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer. 

Mer information och program för dagen kommer.

Anmäl dig här.

Plats
Konferenslokal nära Stockholm

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: