Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället

Datum/tid

Välkommen till MUCF:s Regionnätverk som den här dagen har temat ”Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället”.

Målet med dagen är att ni ska bli inspirerade till hur ni kan öka delaktighet i demokratin och främja den regionala utvecklingen genom att använda er av ett ungdomsperspektiv och ta till vara på civilsamhällets potential och förmåga till omställning för att möta samhällsutmaningar.

Träffen kommer att ske digitalt. 

Program för dagen

10.00-12.00 - Representanter från Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län pratar om regional samverkan kring ungas uppväxt som pågår i länet. De ger praktiska tips på hur de använder ungdomsenkäten LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som verktyg för att arbeta med barn och ungdomsfrågor.

Västra Götalandsregionen pratar om hur de under se senaste tio åren utvecklat sin samverkan med civilsamhället. Under föreläsningen kommer de bland annat att berätta om sitt arbetssätt och riktlinjer kring idéburet offentligt partnerskap, IOP, och visa på ett sådant exempel.

Målgrupp

Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer. 

Plats
Digitalt