Hoppa till huvudinnehåll
 

Nätverksträff för kommuner och civilsamhället

Datum/tid

Hur kan kommuner samverka med civilsamhällessammanslutningar/aktörer som inte är en juridisk person? MUCF bjuder tillsammans med Sveriges föreningar, Jönköpings kommun in till en inspirationsworkshop för stöd och samverkan mellan kommun och civilsamhälle.

Ur programmet

  • Från styrdokument till handling - Jönköpings trappsteg för stöd och samverkan med olika former av civilsamhällesorganisationer. Thomas Yaftali och Fredrika Lindström, Samordnare civilsamhälle Jönköpings kommun
  • Praktiska exempel och erfarenheter av hur samverkan kan inkludera alla? Kinna Skoglund, #Taettklivframåt. Kinna Skoglund presenterar sig utifrån sitt sektorsöverskridande engagemang och erfarenhet samt #Taettklivframåt som är en partipolitiskt obunden folkbildningsrörelse bestående av individer/grupper över hela landet som önskar samla kraft och skapa hopp tillsammans. Det görs detta genom att ta en ”Demokratipromenad” sista torsdagen i varje månad klockan 18.00 samt ett digitalt möte en timme i månaden. Gruppen samtalar om Demokrati, Mänskliga rättigheter och En hållbar framtid.
  • Ungas delaktighet i Europa. En kort presentation om Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Joana Pinheiro, handläggare MUCF

Flera kommuner lyfter behovet av dialogen och samverkan med Civilsamhällessammanslutningar (-aktörer) som inte är en juridisk person i takt med att allt färre medborgare väljer att kanalisera sitt engagemang i en förening.

Samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan ske utifrån olika syften. Det kan vara för att förbättra folkhälsan, stärka demokratin och delaktigheten, utveckla välfärden, stimulera till alternativa utförare eller stimulera utvecklingskraften.

Målet med dagen är att diskutera utmaningar kring och förutsättningar för att stödja och samverka med olika ideella organiseringsformer.

Målgrupp

Nätverksträffen vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson, beslutfattare och företrädare från civilsamhället. Under två timmar delar vi kunskap, goda exempel och erfarenheter.

Anmälan

Nätverksträffen kommer att ske digitalt via Zoom. Anmäl dig till nätverksträffen här.

Plats
digitalt via Zoom