Hoppa till huvudinnehåll
 

Lokal utveckling av ungdomspolitiken

MUCF och Göteborgsregionen (GR) anordnar tillsammans konferensen Lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktar sig till kommuner som arbetar med statistiska uppföljningar av ungas levnadsvillkor. Hur omvandlar vi siffror och rapporter till beslut och handling som gör verklig skillnadför unga? Runt om i landet bedrivs mycket arbete för och med unga och vi vill samla er och ert engagemang och kompetens för att utbyta erfarenheter med varandra och samtidigt skapa en arena för kunskapspåfyllnad.

Konferensen riktar sig till de kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga. Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. Konferensen innehåller föreläsningar, diskussioner och möjlighet att ställa frågor till medverkande.

Målgrupp

Vi välkomnar tre personer per kommun. Vi riktar oss främst till dig som är förvaltningschef och till dig som är ansvarig för ungdomspolitik i kommunen. Du som är politiker i din kommun är också välkommen. Under konferensen pratar vi ungdomsinflytande och ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni kan arbeta med analyser av data, hur ni kan jobba med ungas inkludering samt vilka bidrag som finns att söka för detta.

Tid och plats

När: onsdag 14 oktober kl. 9-15.
Var: Konferensen sänds via Zoom. En länk kommer att skickas till alla deltagare några dagar före konferensen. Onsdag 14 oktober kl. 9-15.

Konferensen är kostnadsfri, men det finns ett begränsat antal platser och tre personer per kommun gäller tills vidare. Inget hindrar dock att fler personer deltar via samma länk/dator. Dock får ni i sådana fall vid interaktiva inslag eller diskussioner välja en ur sällskapet som deltar.

Anmälan

För att anmäla dig klicka på länken nedan. Vid frågor kring anmälan vänligen kontakta kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag är den 7 oktober.

Anmälan

Program

09.00 Välkomna!
MUCF:s moderatorer går igenom praktisk information och MUCF:s Generaldirektör Lena Nyberg inledningstalar.

09.30 Inkludera unga!
En introduktion till ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv om ungas rätt till delaktighet i offentlig verksamhet. Linus Wellander, utvecklingsledare på MUCF, håller en föreläsning som ungdomsperspektiv som även innehåller diskussioner i mindre grupper. Möjlighet till att ställa frågor finns under föreläsningen.

11.00 Demokratiformer för unga
Funderar du på hur kommunen kan utveckla sitt demokratiarbete och stärka ungas inflytande och delaktighet? Hur kan man använda enkätresultat som en plattform för att utveckla ungas inflytande?

Dajana Mehdin, verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och Jacob Leuchovius, utvecklare i Kungsbacka kommun, berättar om sitt arbete med demokratiformer för unga. Detta följs av diskussioner i mindre grupper.

12.00 Lunchpaus

13.00 Forskarsamtal om tolkningar och analyser av enkätdata
Åsa Nilsson, analytiker vid FoU i Väst, Göteborgsregionen (GR) och samordnare av det regionala Luppsamarbetet leder samtalet. Samtalet kretsar kring vilken typ av kunskap om unga man kan få genom en enkät, både möjligheter och fallgropar. Vad bör man tänka på i redovisningar och analyser? Vad kan påverka tolkningarna av resultaten? Hur kan enkätresultat bidra till användbar kunskap för såväl professioner som politiker?

I forskarsamtalet deltar:

Anna Liljeström, forskare med inriktning på pedagogisk psykologi och konsult för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati, Göteborgs Stad

Jeanette Olsson, doktor i socialt arbete och forskare vid FoU i Väst, GR; Russell Turner, doktor i socialtarbete, Göteborgs universitet samt forskare vid FoU i Väst, GR.

Deltagare kommer att kunna ställa frågor under samtalet och är välkomna att skicka in frågor i förväg till asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se dock senast den 2 oktober.

14.00 Erasmus+ seminarium
Hur kan kommuner använda internationella projekt som en strategi för att bli en attraktiv kommun för unga, samt för att jobba vidare med enkätresultaten? Emma Hansson, internationell handläggare på MUCF, presenterar bidrag som går att söka inom EU Erasmus+ samt EU-programmet Solidaritetskåren för 2021–2027. Seminariet fördjupar kunskaper om bidrag som kan stimulera ungas deltagande i demokrati genom politikersamtal, workshops, rollspel med mera. Under föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor gällande exempelvis projektidéer.

14.50 Gemensam avslutning av konferensen

Plats
Online, via Zoom

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: