Hoppa till huvudinnehåll
 

Frukostseminarium om ungas psykiska hälsa och ohälsa

Datum/tid

MUCF och Folkhälsomyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium där kartläggningen av ungas psykiska hälsa och ohälsa lanseras.

Hur uppfattar unga psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, vad främjar respektive påverkar deras psykiska hälsa negativt och vilka strategier använder unga för att må bättre? Vilket stöd behöver de?

Välkommen till ett frukostseminarium där vi lanserar en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Folkhälsomyndigheten står bakom kartläggningen, som bygger på ett stort material av statistik, intervjuer, fokusgrupper och skrivna texter av unga i åldrarna 13-25 år.

Medverkar gör Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Sofia Zere, avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, utredare Sara Fritzell (Folkhälsomyndigheten) och utredare Victoria Carlsson Wahlgren (MUCF) samt professor Anna Sarkadi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Datum: fredag 2 juni 2023
Tid: 08:00-09:00

Plats: Folkhälsomyndighetens lokaler
Adress: Nobels väg 18, 171 82 Solna

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, politiker och tjänstepersoner på lokal, regional och nationell nivå. Även profession som möter unga i sitt arbete.

Seminariet är kostnadsfritt. Du kan delta på plats eller digitalt.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast 22 maj. Länk till anmälan på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Plats
Folkhälsomyndighetens lokaler, Nobels väg 18, 171 82 Solna