Hoppa till huvudinnehåll
 

Tillgänglighet, tydlighet och intern delaktighet i fokus när MUCF justerar sin visuella identitet

Nyhet -
MUCF:s logga, bild på Lena Nyberg samt MUCF:s färgpalett.

Under hösten 2020 implementerar MUCF en varumärkesplattform i verksamheten. Den ska lägga grunden för hur MUCF möter, bemöter och kommunicerar med dem som myndigheten är till för. Bland annat har logotyp, färgpalett och typsnitt justerats.

Varumärkesplattformen bidrar till att få ihop myndighetens olika uppdrag och frågor och samla dem under ett och samma paraply. Syftet är att kunna företräda och kommunicera verksamheten på ett enhetligt, tydligt och tillgängligt sätt.  

En stor del av varumärkesplattformen handlar om MUCF:s visuella identitet där bland annat logotyp, färgpalett och typsnitt har justerats och optimerats för att leva upp mot direktiv och krav på tillgänglighet. Logotypen har förenklats för att fungera bra i alla tänkbara situationer, valda typsnitt har hög läsbarhet och färgerna i den nya färgpaletten ger i kombination med varandra tillräckligt goda kontrastvärden för god synlighet.   

Den visuella identiteten utgör en del i varumärkesplattformen som även innefattar en del med riktlinjer för MUCF:s språkliga identitet och en del som bottnar i MUCF:s uppdrag och vilka myndigheten är till för.  

Arbetet med varumärkesplattformen initierades hösten 2018 i samband med att MUCF omlokaliserades från Stockholm till Växjö. Behovet av intern delaktighet har varit viktigt under den här omställningen. Arbetet har fått ta lång tid för att ta fasta på såväl myndighetens historia som på nya medarbetares perspektiv på vem MUCF är och ska vara i relationerna med dem vi är till för.  

Implementeringen av varumärkesplattformen kommer att göras ansvarsfullt, hållbart och över tid. Tryckt material fasas ut successivt när det behöver bytas ut eller tar slut. Förändringar i digitala kanaler sker mer skyndsamt. Nya uppdrag och kommunikationsinsatser kommer hädanefter att ta sin utgångspunkt och formges i enlighet med varumärkesplattformen.