Hoppa till huvudinnehåll
 

Svar till Scouterna angående vår bidragsgivning

Nyhet -

Scoutrörelsen ifrågasätter storleken av det bidrag de erhåller i statligt stöd. Här svarar vi.

MUCF:s bidragsgivning

I ett debattinlägg den 3/1 2017 i Dagens samhälle ifrågasätter scoutrörelsen storleken av det bidrag de erhåller i statligt stöd. Scoutrörelsen får idag drygt 15 mkr som bidrag för sin verksamhet, vilket är det belopp som räknas fram genom den fördelningsnyckel som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillämpar sedan flera år.
Hur bidraget fördelas

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

MUCF har att fördela de medel som regeringen avsätter till organisationsbidrag för att driva barn- och ungdomsorganisationer. Regeringen sätter en ram som i dagsläget är 212 mkr och det är den ram myndigheten har att förhålla sig till.

När organisationerna ansöker om bidrag är det således utifrån en på förhand bestämd summa pengar som bidragen fördelas. Sker det förändringar i hur många organisationer det är som sökt och sedan beviljas bidraget samt om dessa organisationer växt eller förändrat sin struktur sedan föregående år, så kommer det påverka den summa som sedan delas ut till de enskilda organisationerna.

I årets bidragsgivning har bland annat en organisation vuxit och organiserat sig på ett annat sätt och tar därmed en större del av det totala bidraget. För Scouterna ledde detta till en minskning från ca 17 mkr till ca 15 mkr. Scouterna är den näst största bidragstagaren i denna bidragsform och bedriver en fantastisk verksamhet för barn och unga runt om i Sverige. Trots detta är bidraget ingen självklar rättighet som organisationer har, utan alla måste få en chans att bli prövade för att få bidrag, samt hur stort det kommer bli, utifrån hur många andra organisationer som sökt samma bidrag, samt hur de beviljade organisationerna är strukturerade.

Ingen höjning aktuell

Någon höjning av barn- och ungdomsbidragen har aldrig varit aktuell och har heller aldrig utlovats.

Scouterna har vid två tillfällen varit inbjudna till möten hos MUCF, varav de valde att tacka nej vid ett av tillfällena. Vid det tillfälle de närvarade var samtliga organisationer som erhåller stöd för barn- och ungdomsorganisationer inbjudna. På den träffen nämndes bland annat en extra satsning på drygt 200 miljoner kronor som skulle fördelas direkt till kommunerna, för att anordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna kunde kommunerna genomföra i egen regi, eller välja att ta hjälp av t.ex. lokala ideella organisationer. Dessa pengar gick inte att söka, utan var öronmärkta och fördelade till kommunerna som genom MUCF kunde kvittera ut bidraget.

Myndigheten har aldrig lovat extra anslag inom det här bidraget som antyds i artikeln. Däremot fördelade regeringen själva medel som handlade om att civilsamhället skulle kunna ta en större roll i mottagandet av asylsökande. MUCF fattade då inte beslut om vilka organisationer som skulle få bidrag eller med hur mycket, utan verkställde endast detta beslut.

Lena Nyberg
Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.