Hoppa till huvudinnehåll
 

Statskontoret har presenterat sin myndighetsanalys av MUCF

Nyhet -

I dag överlämnar Statskontoret sin myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF till regeringen.

Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. I analysen pekar Statskontoret vidare på en rad punkter som skulle förbättra effektiviteten och kontrollen inom myndighetens bidragsgivning. Många av dessa förslag ligger helt i linje med det utvecklingsarbete MUCF redan initierat. Nya rutiner håller på att verkställas.

MUCF har i tidigare kommunikation med regeringskansliet påpekat utmaningen med olika formuleringar i olika förordningar, något som Statskontoret uppmärksammar. Myndigheten ser fram emot att få läsa igenom rapporten och fortsätta arbetet med att förbättra kontrollerna av bidrag. För att till fullo kunna verkställa Statskontorets förslag krävs en förstärkning av myndighetens resurser för handläggning av bidragen.

MUCF har som utgångspunkt att inga skattepengar ska fördelas till organisationer som inte följer förordningarna som reglerar bidragen.

Lena Nyberg

Generaldirektör myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.