Hoppa till huvudinnehåll
 

Replik DN

Nyhet -

DN kritiserar i en ledare den 27 november vårt val av rapportförfattare för en av våra skrifter som handlar om våldsbejakande vänsterextremism. Här är vår replik.

Ung och extrem

Den 30:e september 2016 släppte Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) tre skrifter som belyser genusperspektivet inom den våldsbejakande extremismen. De olika skrifterna har varsitt fokus: höger, vänster och islamistisk våldsbejakande extremism. Utöver dessa tre rapporter släpptes även en skrift där ungas egna röster får plats att berätta om hur de upplever och tänker om våldsbejakande extremism.

Genusperspektiv

Dessa fyra skrifter är resultatet av ett uppdrag från regeringen som handlar om att bidra till utvecklingen av ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Genusperspektivet är således inget som vi som myndighet valt att lägga till, utan en central del i det uppdrag vi fick. Uppdraget finns att läsa i vårt regleringsbrev under punkt 3.1.D.5.

MUCF tar som myndighet inte ställning i politiska frågor, utan agerar på uppdrag från regeringen. Från vårt tidigare arbete med unga och våld vet vi att genusperspektivet är viktigt kopplat till frågan om våld.

Val av rapportförfattare

Det har nu framkommit kritik kring vårt urval av rapportförfattare för en av dessa fyra skrifter, den som handlar om våldsbejakande vänsterextremism.

När vi tog oss an detta uppdrag så gjorde vi bedömningen att vi behövde anlita externa författare till de tre skrifterna. För att hitta rätt person till rapporten om våldsbejakande vänsterextremism, kontaktade vi ledande forskare och experter i ämnet och efter att ha sammanställt deras svar valde vi en person för uppdraget. Under arbetet diskuterades texten med två andra forskare, en vid Örebro universitet och en vid Södertörns högskola.

Det är lättare att kritisera personer och tillskriva dem olika politiska tillhörigheter än att ta till sig och värdera deras arbete. Finns det inte politiska och religiösa värderingar hos de allra flesta som väljer att skriva och tala i det offentliga? Vi tycker att den pågående debatten kring personers politiska tillhörighet borde ersättas med att tala om innehållet i det vi publicerar. Än viktigare är diskussionen hur vi förebygger att unga dras till våldsbejakande extremism.

Vi har en stor tilltro till den akademiska världen och deras kunskap och kompetens att hjälpa oss med bedömningen kring vilka personer som besitter kunskap för att kunna skriva så bra rapporter som möjligt, enligt de uppdrag vi har. Den kritik som nu uppkommit kring rapportförfattaren tar vi till oss, och vi skulle nu önska en debatt om innehållet i våra fyra skrifter, för att se hur vi tillsammans kan förebygga den våldsbejakande extremismen.

Läs gärna rapporterna i sin helhet, de finns att läsa och ladda ner här:

Rapporter och publikationer om extremism

DN väljer att inleda sin ledare med att återberätta tidigare kritik riktad mot vår bidragsgivning. Vi vill på inget sätt vifta bort kritiken, vi tar den på allvar, har vidtagit åtgärder och kommer fortsätta att agera i frågan framöver.

Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Texten är uppdaterad 2016-11-30