Hoppa till huvudinnehåll
 

Pengar till insatser mot extremism

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras.

Bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism har gått till 13 organisationer som tillsammans får dela på sju miljoner kronor.

– Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är ett mycket prioriterat område för hela samhället och detta bidrag är ett led i samhällets samlade insatser, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Vi har också nyligen tagit fram tre kunskapsöversikter om genus och extremism och en skrift som lyfter ungas röster om våldsbejakande extremism. Genom kunskap och att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga.

Några av projekten som fått stöd för sitt arbete mot extremism

Varken hora eller kuvad för projektet ”Feminism mot politisk och religiös fundamentalism”, 750 000 kronor – i Stockholm, Göteborg och Borås

Projektet ska nå skolungdomar med information, föreläsningar och workshops som visar på alternativa livsval och alternativa livsöden istället för extremism. Målgruppen är främst unga män i Stockholm, Göteborg och Borås. En metodhandbok ska också tas fram och spridas till externa aktörer.

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning för projektet ”Civilsamhälle för Tillit och Demokrati”, 820 000 kronor – i hela landet

Projektet ska genom kartläggning, samordning och utbildning kanalisera civilsamhällets expertis för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism samt främja positiva relationer mellan civilsamhället och det offentliga samhället. Nationellt projekt.

Svea Sträng/Ung utan Pung för projektet ”Varför så x-trem?”, 900 000 kronor – hela landet

Syftet är att genom faktabaserad teater så frön av kritiskt tänkande, avslöja lögnerna, villfarelserna och överdrifterna som kan finnas inom våldsbejakande extrema rörelser och miljöer. Det sker genom ett antal teaterföreställningar. Den huvudsakliga målgruppen är högstadie- och gymnasieelever, föräldrar och personal på skolor. Projektet genomförs nationellt på ett antal platser i landet. Resultaten ska spridas via webb, sociala medier och finnas med i framtida föreställningar och workshops.

SIOS för projektet ”Bort med extremism – in med demokrati och mångfald!”, 820 000 kronor – i Södertälje och Botkyrka

Projektet ska arbeta med att mobilisera etniska föreningar tillsammans med kommunen i arbetet med att identifiera miljöer som främjar antidemokratiska beteenden. Det görs genom seminarier och möten samt genom att starta en arbetsgrupp med föreningsföreträdare och kommunala företrädare. Den huvudsakliga målgruppen är etniska minoritetsföreningar i Södertälje och Botkyrka kommun. Ett stödmaterial ska även tas fram på fem olika språk och spridas genom sociala medier och webb.

Övriga projekt som fått bidrag

  • Spiritus Mundi, ”Våra liv - Syns vi, hörs vi, känns vi?”, – Malmö
  • Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö, ”HAYAT”, – Skåne
  • Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder, – Stockholm
  • Kommon Ground, ”Du och Jag i Demokratin”, – Landskrona, Kävlinge, Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svedala, Staffanstorp, Lund, Burlöv, Vellinge, Trelleborg, Sjöbo och Lomma.
  • Kurdistan kvinnoförbund, ”Identitet och religion! Varken fundamentalism eller islamofobi”, – Skåne
  • Tarunno Shongho, ”Nej till extremism - ta en annan väg”, – Tensta, Stockholm
  • Föreningen Stödnätet, ”Demokrati i Angered”, – Angered, Göteborg
  • Coompanion Uppsala län, ”Common ground: Dialog utan gränser”, – Angered, Göteborg
  • Tensta United 802499-5675, ”Kamp mot Våldsbejakande extremism”, – Tensta, Rinkeby, Kista, Skärholmen, Vällingby och Hjulsta, Stockholm

Fakta
Bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism går till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.