Hoppa till huvudinnehåll
 

Nya uppdrag till Ungdomsstyrelsen

Nyhet -

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar och hot på internet. Vi ska också förbereda skolvalet 2014 och stöd till organisationer och kommuner som genomför verksamhet för ett ökat valdeltagande.

Mot näthat

Regeringen har beslutat om en satsning på fyra miljoner kronor för att förstärka arbetet mot hot, kränkningar och trakasserier på nätet. Ungdomsstyrelsen får ett övergripande uppdrag att initiera förebyggande åtgärder och följa området. Framgångsfaktorer, kunskapsluckor och särskilda utvecklingsbehov ska identifieras. Ungdomsstyrelsen ska ta fram information riktad till unga om var gränsen för det lagliga samtalet slutar och var de olagliga nättrakasserierna tar vid. Myndigheten ska också visa på kontaktvägar för den som utsätts för brott. Källa: TT

Flera unga ska rösta

Vi ska också förbereda skolvalet 2014. Det ska handla både om Europaparlamentsvalet och det vanliga nationella valet. Utöver det ska vi förbereda stöd till organisationer i det civila samhället och kommuner som genomför verksamhet för att öka valdeltagandet i valen 2014. Unga och utrikes födda i områden med lågt valdeltagande i tidigare allmänna val står i fokus.