Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny chans för unga att upptäcka EU

Nyhet -

EU-kommissionen har släppt 12 000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar som är födda år 2000 en möjlighet att upptäcka EU med tåg under 2019. Det går bra att ansöka om en plats till och med den 11 december klockan 12.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Du ska vara 18 år den 31 december 2018 och kunna resa mellan den 15 april och den 31 oktober 2019 under högst 30 dagar.
  • Ansökan ska skickas in via Europeiska ungdomsportalen.
  • En jury bedömer ansökningarna och väljer ut resenärerna.
  • Du får besked i mitten av januari 2019. 

Läs mer om DiscoverEU på europa.eu

Inspireras av ungas resor i Facebookgruppen #DiscoverEU

Om DiscoverEU

DiscoverEU är ett EU-initiativ som ger europeiska 18-åringar möjlighet att resa kostnadsfritt inom EU.

Det här är andra gången som EU-kommissionen uppmanar unga att ansöka om DiscoverEU-biljetter. Den första omgången av DiscoverEU utlystes våren/sommaren 2018 och var mycket framgångsrik då över 15 000 europeiska ungdomar fick ett resekort. Omkring 300 av dem var svenska ungdomar. Fördelningen av antal resekort per land baseras på andelen av landets befolkning jämfört med EU:s totala befolkning.

MUCF ansvarar, som en del av EU-nätverket Eurodesk, för att besvara frågor om DiscoverEU som kommer från svenska ungdomar, deras föräldrar och andra intressenter.