Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

MUCF utnämnd till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022

Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU. Nu står det klart att MUCF är nationell samordnare för Europaåret för unga 2022.

Under året kommer hela EU engagera sig i frågor som rör unga. Bland annat vill Europeiska kommissionen belysa hur de gröna och digitala övergångarna inom EU erbjuder möjligheter för unga, stödja unga, speciellt de med begränsade möjligheter att få relevant kunskap och bygga kompetenser. Dessutom ska Europaåret för unga få unga att få bättre förståelse för olika möjligheter som finns tillgängliga för dem och synliggöra ungdomspolitiken i EU.
 
I rollen som nationell samordnare är MUCF:s uppgift bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang och kommunicera och rapportera om året. MUCF planerar också att anordna aktiviteter inom ramen för Europaåret för unga 2022 med fokus på ungas deltagande. 

På Europeiska ungdomsportalen kan alla aktiviteter som rör Europaåret för unga 2022 registreras under årets gång och mer information kommer snart att komma på MUCF:s webbplats.

Europaåret för unga 2022