Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF om förvaltningsrättens dom om SDU och Ung Vänster

Nyhet -

MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning. Vad gäller Ung vänster anser MUCF fortsatt att en organisation som tar emot stora belopp måste ha god ordning i ekonomin.

SDU: MUCF fattade beslut om att avslå SDU:s ansökan om statsbidrag med hänvisning till att SDU inte uppfyllde förordningens krav på att bedriva verksamhet i enlighet med demokratins idéer. SDU överklagade MUCF:s beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gav MUCF rätt och myndigheten välkomnar domen som visar att den nya restriktivare synen på tillämpningen av demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning. SDU beviljades statsbidrag 2015 och 2016. SDU har sökt statsbidrag tidigare, men har då fått avslag.

Ung Vänster: Ärendet är återförvisat för förnyad bedömning. MUCF ska analysera domen i dess helhet och kommer att överklaga. Myndigheten bedömer fortsatt, att utöver de krav som ställs i förordningen, måste en organisation som tar emot så pass stora belopp som det rör sig om i Ung Vänsters fall, ha god ordning i ekonomin. Ung Vänsters egen revisor har exempelvis flera gånger påpekat att Ung Vänster inte hanterade skatter och avgifter på korrekt sätt.

Demokratisk verksamhet – så granskar vi