Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF inleder granskning

Nyhet -

Med anledning av nya uppgifter om ett medlemsdistrikt inom SSU har MUCF beslutat inleda en särskild granskning.

MUCF ser allvarligt på uppgifterna och kommer att utreda om detta påverkar SSU:s ansökan om statsbidrag. 

Uppdatering kring uppgifterna om SSU Skåne. Idag, 19/11 2018, skriver SSU Skånes ordförande Mansour Ahmed i en debattartikel i Aftonbladet att SSU Skåne använt sig av samma föreläsare som fått projektmedel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Föreläsaren, som företrädde ”Borlänge Islamiska Ungdoms Föreningen” och projektet ”Under ytan är vi alla små”, fick 2012 och 2013 projektbidrag från MUCF. Det är nu många år sedan och om vi prövat bidragsansökan enligt våra nu gällande rutiner skulle utgången troligen ha blivit en annan.

MUCF har sedan 2016 skärpt kontrollen av all bidragsgivning, samt tolkningen av demokratikriteriet i de förordningar som styr myndighetens bidragsgivning. Det innebär att föreningar som granskas och inte uppfyller kraven för statlig bidragsfinansiering nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden. Den kontrollen och uppföljningen sker kontinuerligt.