Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF granskar Eritreanska Riksförbundet i Sverige

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF granskar Eritreanska Riksförbundet i Sverige. Förbundet beviljades i januari 2023 362 249 kronor i organisationsbidrag.

Med anledning av nya uppgifter kring arrangemanget av Eritreanska kulturfestivalen på Järvafältet initierar nu MUCF en fördjupad granskning av organisationens eventuella roll i festivalen och om organisationens verksamhet och syfte är förenlig med demokratins idéer och villkoret att bedriva verksamhet i Sverige.

MUCF fördelar statsbidrag på uppdrag av regeringen. Reglerna för vilka som kan få bidrag styrs av förordningar som regeringen fastställer. I det här fallet Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

Förordningarna är skrivna för att både främja civilsamhällets inflytande i samhället och för att myndigheter ska kunna kontrollera så att statliga medel går till rätt ändamål och syfte.

Vilka möjligheter har MUCF att kontrollera och följa upp hur alla bidrag används?

Regeringen höjde 2022 MUCF:s förvaltningsanslag för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning. MUCF kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av bidragsansökningar med utvecklade rutiner och kontroller.

Riksrevisionen konstaterar i den nya rapporten Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället (RiR 2023:7) att ”Styrningen av MUCF är ett positivt exempel där regeringen genom ett ökat fokus på kontrollaspekten och med utökade resurser har gjort det möjligt för MUCF att förbättra sina riskbaserade kontrollinsatser".

Vilka källor kan MUCF använda när de kontrollerar organisationer?

När en organisation söker organisationsbidrag granskar MUCF

  • stadgar
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redovisning
  • dokument av policykaraktär
  • organisationens webbplats

Därutöver gör myndigheten en omvärldsbevakning av organisationen och dess företrädare.

Granskningen utförs för att bedöma om organisationens verksamheten och syfte är förenlig med villkoren i förordningen.

Kan MUCF kräva tillbaka beviljade bidrag?

Om MUCF får in uppgifter om att en organisation, av någon anledning, inte uppfyller de krav som ställs i förordningen för ett bidrag så kan myndigheten inleda en granskning. Då kontaktas organisationen för att de ska få möjlighet att bemöta uppgifterna.

Om granskningen visar att organisationen inte uppfyller förordningens krav kan MUCF besluta om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget. Om myndigheten misstänker att en organisation medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag så gör MUCF en polisanmälan.