Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF ger lokalt stöd för arbete kring unga med psykisk ohälsa

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag att sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga som varken arbetar eller studerar och som lider av psykisk ohälsa kan stärkas och förbättras. Under våren och sommaren besöker myndigheten 12 orter.

Kompetensutveckling för arbete kring unga med psykisk ohälsa

- Samhället behöver bli bättre på att stödja etableringen på arbetsmarknaden för unga som mår dåligt. Unga har aldrig varit så högutbildade som idag. Samtidigt uppger allt fler unga att de lider av psykisk ohälsa och det finns unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. De unga som mår dåligt riskerar att få svårigheter att fullfölja sina studier eller att få arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Det är några utvalda kommuner och samverkanspartners som under 2017 får ta del av en kostnadsfri kompetensutveckling om främjandefaktorer i arbetet med unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar. Syftet är att stärka kunskapen om psykisk ohälsa och genus för att stödja det förebyggande arbetet och stärka det lokala arbetet med ungas etablering.

- När vi håller workshop utgår vi ifrån den kunskap som finns om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar behöver. En nyckelfaktor för att stödet ska ge resultat är delaktighet och egenmakt för den enskilde personen. En del unga kan behöva stöd från en rad olika myndigheter och aktörer för att vägen till ett arbete eller studier ska bli verklighet, oavsett om den unga har behov av kortare insatser eller ett längre sammanhållet stöd behöver kunskapen om psykisk ohälsa öka. Genom att öka kunskapen om psykisk ohälsa ur ett genus och hbtq-perspektiv inspirerar vi till nya arbetssätt i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Målet är att ge unga förbättrade livsvillkor, berättar Mika Fogelberg, sakkunnig på MUCF.

Workshop om unga med psykisk ohälsa

Under våren och sommaren 2017 besöker vi:

  • Åsele 27/4
  • Göteborg 8/5
  • Pajala 11/5
  • Kungälv 16/5
  • Vårgårda 17/5
  • Eslöv 18/5
  • Mölndal 23/5
  • Karlskoga, Degerfors och Östersund 31/5
  • Landskrona och Svalöv 2/6

Fakta om unga som varken arbetar eller studerar:

Statistik visar att cirka 82 000 unga i åldern 16-24 år varken arbetade eller studerade år 2014 vilket är 7,5 procent av alla 16-24-åringar i Sverige.

Andelen tjejer som varken arbetade eller studerade var 7,2 procent och andelen killar var 7,7 procent år 2014. Skillnaden mellan könen var alltså liten, och har varit det under hela den studerade perioden.

Inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar finns det unga som har en psykisk diagnos men också unga som med en komplex problematik mår psykiskt dåligt just på grund av sin situation, vilket är en normal reaktion och inte ett tecken för psykisk sjukdom.

Utifrån en bred definition på psykisk ohälsa är det därför svårt att utläsa från statistiken hur stor gruppen är.