Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF återkräver 675 000 kronor i EU-bidrag från organisation

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i kontrollen av organisationer som fått projektbidrag inom EU-programmet Erasmus+ Ung & Aktiv upptäckt misstänkta oegentligheter hos en organisation.MUCF kräver nu tillbaka hela bidragsbeloppet, totalt cirka 675 00 kronor.

Organisationer som får bidrag och inte uppfyller kraven för bidragsfinansiering kan nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden.

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv medan Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Syftet med bidragen från Erasmus+ Ung & Aktiv är att unga ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020.

MUCF:s skärpta kontroll och nya rutiner har lett till att misstänkta oegentligheter har upptäckts i en organisation som fått projektbidrag inom EU-programmet Erasmus+ Ung & Aktiv under 2018. MUCF har också lämnat in polisanmälan mot organisationen.

MUCF beslutade under 2019 att återkräva projektbidrag samt polisanmäla sex organisationer som fått bidrag inom EU-programmet Erasmus+ Ung & Aktiv. Det återkraven landar på totalt cirka 20 miljoner kronor. Polisutredning pågår i de ärendena. MUCF:s beslut om återkrav av bidrag kan överklagas till förvaltningsrätten.