Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga nyanlända och andra unga

Nyhet -

MUCF ska under 2016 beskriva och sprida goda exempel på mötesplatser och nätverk som skapats av civilsamhället och som främjar kontakter mellan unga nyanlända och andra unga.

Goda exempel på mötesplatser och nätverk

MUCF ska under 2016 beskriva och sprida inspirerande lokala exempel på mötesplatser och nätverk som skapats av civilsamhället och som syftar till att främja kontakter mellan unga nyanlända och andra unga, till integration och etablering. Det kan till exempel handla om verksamheter som tillgodoser ett fritidsintresse, ökar kännedomen om det svenska samhället och det svenska språket. Gemensamt för verksamheterna är att de skapar möten mellan unga människor, där man lär av varandra och får ökad förståelse för varandras bakgrund och kultur.

Möjligheter till finansiering av mötesplatser

MUCF ska också sprida kännedom om civilsamhällets möjligheter att få finansiering för denna typ av verksamheter. Informationen ska spridas till aktörer inom civilsamhället som driver eller vill starta sådana verksamheter samt andra relevanta aktörer utanför det civila samhället. Särskilt fokus ska ligga på verksamheter som bedriver svenskainlärning och mentorskap och verksamheter som riktar sig till unga ensamkommande.

Uppdraget pågår under 2016 och ska slutrapporteras 1 mars 2017. I slutrapporteringen ska MUCF också lämna förslag på hur denna typ av verksamheter kan stödjas genom ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.