Hoppa till huvudinnehåll
 

Lena Nyberg: MUCF betalar inte ut våldsbidrag

Nyhet -

Maria Ludvigsson frågar sig i en artikel på ledarplats i SvD 17 oktober 2018 vart skattepengarna tar vägen. Hon skriver att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, betalat ut bidrag till organisationer som ”interagerar med hatiska och våldsromantiska miljöer”. Vi är angelägna om att i så fall få reda på vilka organisationer som åsyftas. 

Sedan 2016 har MUCF skärpt kontrollen av all bidragsgivning, samt tolkningen av demokratikriteriet i de förordningar som styr myndighetens bidragsgivning. Det innebär att föreningar som granskas och inte uppfyller kraven för statlig bidragsfinansiering nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden. Den kontrollen och uppföljningen sker kontinuerligt. Statskontorets myndighetsanalys är från 2017 och granskar bakåt i tiden. Den beskriver inte hur vi agerar idag. Den som läser rapporten kan också konstatera att Statskontoret på det stora hela är positivt till MUCF:s arbete. Detta är fakta som Maria Ludvigsson och andra debattörer helt bortser ifrån. 

Maria Ludvigsson skriver: ”Varje politiker eller, ännu hellre, parti som lovar slopa bidrag till ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska belönas med generösa röstetal.”. MUCF vill betona att ett sådant scenario skulle forma ett nytt Sverige där civilsamhället inte längre spelar den viktiga roll som våra folkvalda i riksdag och regering beslutat om. MUCF är som andra myndigheter en utförare av de demokratiska beslut som fattats. Till civilsamhällets bidragstagare hör bland annat politiska ungdomsförbund, handikapporganisationer, scouter, unga aktiesparare, samt hjälporganisationer som Röda Korset och Rädda Barnen.
MUCF:s rutiner och kontroller förbättras ständigt, och vi kommer aldrig att slå oss till ro. Kvaliteten och säkerheten i bidragsgivningen är vår främsta prioritet.

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.