Hoppa till huvudinnehåll
 

Faktafel i ledare från SvD

Nyhet -

I ledare från 6/3 i Svenska Dagbladet skriven av Maria Ludvigsson ges intrycket av att myndigheten för ungdoms- o civilsamhällesfrågor, MUCF, gett 4,3 miljoner till mångkulturellt centrum, MKC, för att ta fram en app mot rasism. 

Detta är en direkt felaktighet. Myndigheten har beviljat bidrag på 1 374 050 till Teskedsorden för att arbeta med en app mot rasism. I ansökan står bland annat:

”Den primära målgruppen är ungdomar mellan 13 och 19 år. Målet är att integrera App Against Racism i skolundervisningen för att ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med frågor och starta samtal om normer, rättigheter och privilegier. Vi kommer även att utforma en lärarguide som utgår från läroplanen och ska ge stöd till lärarna i arbetet med App Against Racism.” 

Övrig finansiering av arbetet är ej kopplad till MUCF. 

Myndigheten har vid upprepade gånger påtalat detta för skribenten och chefredaktören för tidningen utan svar. Därför behöver vi nu själva korrigera fakta i en av Sveriges största dagstidningars ledartext. 

Vi tar gärna diskussion kring hur vi arbetar med att fördela de bidrag vi enligt uppdrag från regeringen ska ha ansvar för. Men den diskussionen behöver grundas i fakta. I och med felaktigheter kring vilka som får beviljade bidrag eller vilken summan är, blir det svårt att hålla en saklig diskussion. 

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.