Hoppa till huvudinnehåll
 

Europeiska solidaritetskåren

Nyhet -

Genom Europeiska solidaritetskåren kan unga delta i olika typer av solidaritetsprojekt. Unga mellan 18 och 30 år kan delta som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället.

Unga mellan 18 och 30 år kan åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats mellan två och tolv månader. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp.

Projekten i solidaritetskåren kan handla om:

  • utbildning
  • hälsa
  • att motverka socialt utanförskap
  • dela ut mat
  • bygga tillfälliga bostäder
  • ta emot flyktingar och migranter och hjälpa dem in i samhället
  • skydda miljön och förebygga naturkatastrofer

Mål och principer

De deltagande ungdomarna måste lova att arbeta efter solidaritetskårens mål och principer. Alla organisationer som deltar måste dessutom ansluta sig till kårens stadga som beskriver deras rättigheter och skyldigheter i alla faser av solidaritetsverksamheten.

Europeiska kommissionens mål är att 100 000 unga ska ha gått med i solidaritetskåren till 2020.

Uppdatering: Solidaritetskåren utvecklas

I maj 2017 kom EU-kommissionen med ett förslag om att Solidaritetskåren ska utvecklas. Förslaget förhandlas mellan medlemsländerna. Enligt förslaget ska MUCF införa och hantera Sveriges del av Solidaritetskåren även i fortsättningen. 1 januari 2018 förväntas det utvecklade programmet träda i kraft.