Hoppa till huvudinnehåll
 

Dom från kammarrätten i bidragsärende

Nyhet -

Kammarrätten i Stockholm avslår Sverigedemokratisk ungdoms, SDU:s överklagande.

Den 26 januari avslog kammarrätten i Stockholm SDU:s överklagande gällande en ansökan om statsbidrag för år 2017.

Det var i december 2016 som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, avslog SDU:s ansökan om statsbidrag. MUCF bedömde att SDU inte uppfyllde förordningens krav på att bedriva en verksamhet i enlighet med demokratins idéer. SDU överklagade till förvaltningsrätten som i maj 2017 avslog överklagandet.

Nu har alltså kammarrätten i Stockholm kommit fram till samma sak. Kammarrätten skriver i sin dom: ”Vad SDU har anfört och vad som i övrigt framkommit i målet medför inte att kammarrätten gör någon annan bedömning än den som förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska därför avslås.”

- Vi välkomnar domen. Den innebär att vi har stöd för vår nya, striktare tolkning av demokratibegreppet, säger Lotta Persson, avdelningschef på MUCF.