Hoppa till huvudinnehåll
 

Barn och unga ska vara med och påverka

Nyhet -

Idag den 20 november firas barnkonventionens dag världen över. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill särskilt lyfta fram ungas rätt att göra sina röster hörda.

Idag på Barnkonventionens dag vill MUCF framhålla några av konventionens artiklar som handlar om att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Att barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder och mognad. Och att varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. 

Många unga i Sverige har i dag har ett stort engagemang för samhällsfrågor. MUCF har under 2018 genomfört den nationella ungdomsenkäten bland unga mellan 16–25 år. Den visar bland annat att: 
 
  • 52 procent har stöttat en samhällsfråga på nätet  
  • 36 procent har köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl  
  • 28 procent har gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga
  • 27 procent har stöttat en fråga genom att skriva på namninsamling  
  • 21 procent har debatterat politik på sociala medier
  • 6 procent är medlemmar i ett politiskt parti eller ungdomsförbund  

Det gäller för vuxna till exempel politiker, tjänstemän och skolpersonal att ta tillvara på detta stora engagemang. Det är oroväckande att så få unga väljer att engagera sig i politiska partier. 
 
Ett positivt exempel är Falköpings kommun. För att bryta trenden började den att arbeta med projektet Unga tar ordet. Det är en verksamhet som utvecklar kommunen ur ett ungdomsperspektiv för att göra den bättre för ungdomar. Målet är att unga ska få komma till tals och för att bevaka frågor som rör unga. I kommunen arbetar sju unga kommunutvecklare och en ungdomsstrateg. Genom att vara en länk mellan unga, politiker och tjänstepersoner i Falköpings kommun ser kommunutvecklarna till att ungas åsikter lyfts fram. 
 
Att fler unga ska känna sig inkluderade och vilja engagera sig är frågor som vi måste diskutera för att leva upp till konventionens krav på rätten för unga att göra sina röster hörda. 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, då kan vi inte längre bortprioritera eller blunda för dess innehåll. 
 
Fakta: 
Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna.