Hoppa till huvudinnehåll
 

4 miljoner till sju lokala resurscentra

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF delar ut sammanlagt 4 020 000 kronor till sju lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Bidrag till lokala resurscentra

Det ekonomiska stödet går till projekt som ska upprätta lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet och ska användas till att driva mötesplatser för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar.

Resurscentren ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att de boende får bättre möjligheter att framföra sina åsikter och påverka beslut.

Totalt inkom 21 ansökningar till bidraget Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter 2017.

Resurscenter som beviljats stöd 2017 :

  • Assyriska föreningen i Södertälje beviljas 735 000 kronor
  • Folkets Hus och Parker – Husby beviljas 506 000 kronor
  • Folkets Hus och Parker – Vivalla beviljas 496 000 kronor
  • Hållbar Utveckling Skåne beviljas 606 000 kronor
  • Klockaretorpet i Samverkan beviljas 714 000 kronor
  • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala beviljas 210 000 kronor
  • SIOS beviljas 753 000 kronor