Hoppa till huvudinnehåll
 

Konferens: Hur gör vi politik av statistik om unga?

MUCF bjuder in till en lunch till lunch-konferens i Sundsvall med syfte att sprida kunskap om hur vi gör politik av statistik om unga. Hur analyserar vi resultaten, hur återkopplas de till unga och hur arbetar vi för att få in kunskapen i politiska dokument och planer? Hur gör vi unga till aktiva medborgare och stärker deras aktörskap?

Under konferensen kommer du att få ta del av kunskap och inspiration från såväl unga, tjänstepersoner, MUCF, forskare och övriga erfarna praktiker. Det blir både föreläsningar för kunskapspåfyllnad och valbara workshops för att också ge utrymme för erfarenhetsutbyte.

När:

11 oktober 2023, klockan 12.00 - 12 oktober 2023, klockan 13.00

Plats:

Quality Hotel i Sundsvall

Målgrupp:

Konferensen riktar sig till såväl lokala tjänstepersoner som politiker och det är en fördel om ni kommer flera personer från er kommun eller region.

Anmälan:

Sista datum att anmäla sig är 27 september. Anmäl dig här.

OBS! Vid behov av avanmälan behöver ni meddela oss senast 25 september. Vid senare förhinder faktureras 1500kr om ej godkänt läkarintyg kan uppvisas.

Kostnad för konferensen:

Konferensen är kostnadsfri

Medverkande och program: 

            
Pär Johansson
Pär Johansson
             

 

Inspirationsföreläsning med Pär Johansson

Pär Johansson, känd från Glada Hudik, kommer och ger oss en inspirationsföreläsning med fokus på vikten av att inkludera alla unga. Med både skratt och gråt ger Pär Johansson oss ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. 

            
Sara Damber
Sara Damber
            

Sara Damber vill få fler unga att orka och våga använda sin röst

Sara Damber kommer till Sundsvall och talar om vikten av att ge unga en röst. Hon är en social entreprenör och aktiv i samhällsdebatten kring sociala frågor, har grundat Stiftelsen Friends, Youth 2030 Movement, Child10 och Reach for Change. Hösten 2021 släppte hon sin debutbok "En handelsresande i godhet" på Ordfronts förlag som är en berättelse om hur utanförskap och ensamhet kan vändas till engagemang som i sin tur kan leda till omvälvande samhällsförändring.

 

Björn Andersson
Björn Andersson

Delaktighetens förutsättningar i olika samhälleliga sammanhang

Björn Andersson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har under många år undervisat och forskat om ungdomsfrågor, stadens offentliga rum, socialt fältarbete samt social hållbarhet. Under 2015-18 deltog han i det EU-finansierade forskningsprojektet PARTISPACE, vilket i åtta europeiska städer undersökte olika aspekter av ungdomars deltagande i samhällslivet. Björn Andersson berättar mer om vilka ungdomar som engagerar sig och varför.

 

 

Valbara workshops

Konferensen innehåller valbara parallella workshops som leds av representanter från kommuner som gör LUPP, elev- och ungdomsorganisationer samt medarbetare från MUCF.

A: Utvecklingsarbete, Luleå kommun + Youth 2030:

Luleå kommun delar med sig av sina erfarenheter av att koppla kommunens utvecklingsarbete till resultaten från LUPP-undersökningen. Youth 2030 är med och leder denna workshop.

B: Erfarenhetsutbyte ungdoms/kommunutvecklare, Falköpings kommun + Elevernas riksförbund:

Falköpings kommun berättar om sitt arbete med att anställa unga kommunutvecklare och hjälper er att ta steget vidare i ert arbete. Elevernas riksförbund är med och leder denna workshop.

C: Återkoppling och spridning, Ludvika kommun + LSU:

Ludvika som genomför LUPP varje år ger tips på hur de återkopplar och sprider resultatet. LSU är med och leder denna workshop.

D: Koppling demokrati och skola, Sundsvalls kommun + ungdomar: 

Sundsvalls kommun kopplar LUPP till skolans demokratiarbete och berättar om tips och metoder för detta. Ungdomar från kommunen är med och leder denna workshop.

E: Analys & politik, Vimmerby kommun + Sveriges Elevkårer: 

Vimmerby kommun berättar om hur de analyserar resultatet och tar det vidare till politiken. Sveriges Elevkårer är med och leder denna  workshop.

F: Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv - en fråga för vuxna!:

En kommuns verksamhet behöver hänsyn tas till barn och ungas demokratiska och mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om ungas egna vilja att delta utan om hur tjänstepersoner och makthavare agerar och skapar förutsättningar för unga. Ni som deltar kommer få möjlighet att testa och få tips kring hur er kommun kan utveckla de förutsättningar som krävs för att lyckas med ungdomsperspektivet.

G: Möjligheterna inom EU:s ungdomsprogram:

Välkommen till en workshop där ungas demokratiska deltagande och inkludering med hjälp av EU-bidrag är i fokus. Under workshopen kommer vi att tillsammans hitta olika möjligheter till att ansöka om projektbidrag för att arbeta med era LUPP-resultat. Det finns exempelvis bidrag att söka för att öka ungas delaktighet samt att erbjuda unga volontärtjänst i ett annat land i Europa. 

H: Utveckla er öppna fritidsverksamhet:

Vill ni utifrån era LUPP-resultat utveckla kommunens fritidsverksamhet? Välkomna till en workshop kring hur ni kan arbeta systematiskt med er kommuns utbud av meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. Vilken roll fritidsverksamheten kan spela i det våldsförebyggande arbetet, och hur vi kan säkerställa kvalité i verksamheterna. 

I: Samverkan med civilsamhället för ungas bästa:

För att implementera resultatet från LUPP kan det vara nödvändigt att samverka med andra samhällsaktörer. Det finns bland annat många civilsamhällesorganisationer som har nära kontakt med unga och som också är intresserade av att skapa goda förutsättningar för unga. Under workshopen får du testa på att använda MUCF:s samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället, ett digitalt verktyg som kan underlätta samverkan med civilsamhällets organisationer. 

 

Varmt välkommen!