Kalender

Välkommen till 2019 års kunskapskonferens om det civila samhället!

Välkommen att träffa MUCF i Örnsköldsvik 5 november! Vi informerar om internationella bidrag och diskuterar behov inom civilsamhället. Du väljer själv om du vill vara med hela dagen eller under bara en av träffarna. Observera att det är anmälan till respektive träff.

Vi är tillbaka med vår välbesökta och omtyckta rikskonferens! Efter ett års uppehåll samlas vi återigen i Stockholm den 27-28 november, denna gång med fokus på Ungas inflytande. Varmt välkomna!

2019-12-10 - Rätt att veta!

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta!