Kalender

Webbseminarium om villkoren för föreningar i utsatta områden.

Konferens: Vad kan vi lära av projekt inom Europeiska Socialfonden.

Nätverksmöte om att utveckla organisationers internationella arbete i bland annat demokratifrågor.

Utbildning till romska föreningar om samråd, inflytande, föreningsteknik, stadgar, årsmöte och samarbete med mera.

Välkommen på en konferens om social inkludering genom insatser i kommun och civilsamhälle.

Vad säger forskningen om samverkan? En konferens för förtroendevalda och tjänstepersoner från offentlig och ideell sektor.

Sidor