Kalender

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna. 

Välkommen till utbildning om möjligheterna för organisationer att söka finansiering genom EU:s ungdomsprogram. Utbildningen arrangeras tillsammans med Jönköpings kommun.

Den 25–27 mars arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Varmt välkommen till en konferens om unga som varken arbetar eller studerar. En dag då vi sätter fokus på samverkan kring dessa närmare 160 000 unga personer.

Den 14–17 april arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Sidor