Kalender

Webbseminarium om hur kommuner och civilsamhälle kan samverka för att förebygga extremism.

Webbseminarium om hur du som vuxen kan samtala med unga nyanlända om kropp och sexualitet.

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

2017-11-30 - Rikskonferensen

MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige.

Ett webbseminarium om traumamedveten omsorg som förhållningssätt i mötet med unga nyanlända

Ett webbseminarium om jämställdhet och hur vuxna kan prata med unga nyanlända om kränkningar och att stoppa dem.

Sidor