Kalender

2019-08-27 - Rätt att veta!

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta!

I Sverige finns närmare 170 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

Välkommen till utbildnings- och inspirationsdag om hur din organisation söker bidrag och genomför projekt inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. 

Är du intresserad av demokratifrågor och vill öka medborgarinflytandet på lokal, nationell och europeisk nivå?

Välkommen till 2019 års kunskapskonferens om det civila samhället!

Vi är tillbaka med vår välbesökta och omtyckta rikskonferens! Efter ett års uppehåll samlas vi återigen i Stockholm den 27-28 november, denna gång med fokus på Ungas inflytande. Varmt välkomna!