Kalender

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder in till ett frukostseminarium den 15 mars i Stockholm. Seminariet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson i offentlig, ideell och privat sektor.

Välkommen på workshop fylld av inspiration och tips på hur du som lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet - ett sätt att förbereda Skolval 2019. 

Välkommen på workshop fylld av inspiration och tips på hur du som lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet - ett sätt att förbereda Skolval 2019. 

Välkommen på workshop fylld av inspiration och tips på hur du som lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet - ett sätt att förbereda Skolval 2019. 

Välkommen på en workshop fylld av inspiration och tips på hur du som lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet - ett sätt att förbereda Skolval 2019. 

Välkommen på workshop fylld av inspiration och tips på hur du som
lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet
– ett sätt att förbereda Skolval 2019. 

Sidor