Kalender

Den 24–26 augusti arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna. 

Välkommen till vår digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområdena Mobilitet (ungdomsutbyten och kompetensutveckling) (KA1) och Ungdomsdialog (KA3).

Den 1–4 september arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Den 23–25 september arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Välkommen till vår digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (erfarenhetsutbyten och innovationsprojekt (KA2).

Sidor