Kalender

Arbetar du med unga, 13-30 år, och vill engagera dig i internationella eller nationella ungdomsprojekt? Då är du välkommen till en inspirationsdag som arrangeras av Helsingborgs stad och där MUCF medverkar för att berätta om möjligheterna till finansiering inom EU. 

Den 22–24 januari arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna.

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets första ansökningsrunda inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Programområde: Samtliga. 

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets första ansökningsrunda inom Europeiska Solidaritetskåren. Programområde: Samtliga. 

 

Den 11–14 februari arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Sidor