Kalender

Kom och träffa kollegor från andra kommuner som också ska göra Lupp! Fokus ligger på att jobba med Lupp som verktyg för en kunskapsbaserad lokal ungdomspolitik.

2017-03-29 - För och med unga

Konferens om att arbeta med ett ungdomsperspektiv för att förebygga våld och främja demokrati

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

2017-11-30 - Rikskonferensen

MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige.