Kalender

Skolval 2018 och 2019 – sök för att bli utförarorganisation senast 20 augusti.

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

Webbseminarium om villkoren för föreningar i utsatta områden.

Konferens: Tillsammans för social inkludering

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

2017-11-30 - Rikskonferensen

MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige.