Kalender

Den 14–17 april arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga med migrationsbakgrund eller inom integration och inkludering i kommunal eller ideell sektor. Kursen fokuserar på att öka kompetensen och användandet av icke formella lärandemetoder i arbetet. 

Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets andra ansökningsrunda inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Programområde: Samtliga. 

 

Sidor