Hoppa till huvudinnehåll
 

Japanska studenter besökte Skolval

I början av september fick MUCF besök av fyra ungdomar från Japan. De var i Sverige för att studera den svenska demokratin och hitta goda exempel på arbete med att öka engagemanget för demokrati och politik bland unga. Skolvalet 2022 väckte därmed mycket stort intresse hos dem.

Lena Nyberg, MUCF

Takuma Yuguchi är 19 år och läser andra året vid juridikprogrammet på Chukyo University i Japan. Ända sedan han gick på högstadiet har han velat bli politiker. Just nu planerar han ett projekt för att öka intresset för det japanska valet bland ungdomar.

– Ända sedan jag började intressera mig för politik har jag haft ett stort intresse för hur engagerade ni är i politik i Sverige och att det är så många som röstar och är engagerade i valet, säger han.

Utöver Takuma Yuguchi bestod gruppen av Yuki Murohashi, representant för ungdomsrörelsen, Nana Takamatsu, journalist, och Tamami Ueno, juridikstudent och representant för ungdomsrörelsen.

Under dagarna i Sverige hann de fördjupade sig i det svenska samhället, demokratin och valet. Men framförallt skolvalet och arbetet med att engagera unga i demokrati och politik. På agendan stod besök i skolor, intervjuer med politiska ungdomsförbund, besök i valstugor, vallokal och valvaka. Det hela avslutades med ett möte med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, innan de följde Skolvalets digitala valvaka som avslutning.

Under mötet med MUCF presenterade Lena Nyberg skolvalet och MUCF:s arbete med ungas engagemang i politiken. Hon talade om vikten av att engagera sig och förstå varför man ska rösta och hur det är en viktig del i demokratin. Lena Nyberg underströk också hur viktigt det är att de politiska partierna och deras ungdomsförbund får komma in i skolan och möta unga. Just detta var en fråga som speciellt intresserade.

– Jag har nu fått en större förståelse för att tillit till politiker är grunden för demokrati, säger Yuki Murohashi efter besöket hos MUCF.