Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren

Introduktion till Europeiska solidaritetskåren - ett verktyg för arbetet med mänskliga rättigheter

Datum/tid:
Plats: Online, via Zoom

En digital utbildning för dig som är ny i Europeiska solidaritetskåren och vill få en första inblick om hur du och din verksamhet kan använda programmet som ett verktyg för ert arbete med mänskliga rättigheter.

Under utbildningen kommer du får information om Europeiska solidaritetskåren och lära dig om hur de olika programdelarna (Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt) fungerar i praktiken.

Vad är Europeiska solidaritetskåren?

Europeiska solidaritetskåren är ett av EU:s ungdomsprogram som syftar till att främja solidaritet i Europa, öka ungdomarnas deltagande i samhället samt bidra till social inkludering.

Programmet ger möjlighet för kommuner och organisationer att få internationella perspektiv och utveckla arbetsmetoder inom arbetet med mänskliga rättigheter, inkludering och tillgänglighet.

Volontärprojekt

Inom programmet kan verksamheter som organisationer och kommuner ta emot volontärer från Sverige och/eller andra länder i Europa under en period mellan 2 veckor och 12 månader. Kostnader så som volontärvistelsen och resor för volontärer bekostas av programmet.

Unga med begränsade möjligheter är en prioriterad målgrupp i programmet.

Solidaritetsprojekt

Ungdomar och organisationer kan ansöka om finansiering för att driva lokala projekt med fokus på solidaritet, inkludering och deltagande.

Mer information om utbildningen

Utbildningen hålls digitalt, via zoom i samarbete mellan MUCF och två externa utbildningsledare som är experter på Europeiska solidaritetskåren och icke-formellt lärande.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om:

  • Europeiska solidaritetskåren
  • Hur du och din verksamhet kan använda volontärprojekt som ett verktyg för ert arbete med mänskliga rättigheter, inkludering och tillgänglighet
  • Hur volontärprojekt fungerar i praktiken
  • Hur det går till att skicka och ta emot unga på volontärprojekt
  • Projektexempel i Sverige

Datum, tid och plats  

14 december klockan 09.00-12.00

Utbildningen hålls digitalt via Zoom.

Vi informerar härmed om att vi kommer att behandla personuppgifter enligt IDPR som är en del av vår myndighetsutövning artikel 5.1a, som är att likställa med GDPR men är EU-kommissionens hantering. Följande personuppgifter kommer att behandlas: email-dress, namn och bild. Om någon har skyddade personuppgifter behöver ni meddela oss. 

Vi kommer att ta en skärmdump på deltagarlistan under utbildningen.

Läs mer om hantering av personuppgifter på Europeiska kommissionens webbplats.

Privacy notice

För vem? 

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar i en ideell organisation eller kommunal verksamhet med frågor om mänskliga rättigheter, inkludering och tillgänglighet. Men alla som är intresserade av att lära sig mer om Europeiska solidaritetskåren är välkomna att delta.

Anmälan  

Anmäl dig senast den 4 december.  Medverkan är kostnadsfri.  

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig närmare inpå datumet för utbildningen. 

Anmälan till Introduktion till Europeiska solidaritetskåren

Kontakt

Har ni några frågor under tiden är ni välkomna att maila esc@mucf.se.

Mer om Europeiska Solidaritetskåren

Volontärprojekt i Göteborg 

Solidaritetsprojekt i Sundsvall

Intro till Europeiska solidaritetskåren