Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Internationella veckans första pass

Välkommen till de första dagarna av MUCF:s internationella vecka. Här kommer ni under veckans tre fösta dagar få möjlighet att stärka era projekt, grotta ner er i programmens prioriteringar och nätverka med andra organisationer.

Under Internationella veckans första dag börjar vi med gemensam lunch med efterföljande inledning på veckan där vi lär känna varandras verksamheter och pågående projekt. Vi kommer fokusera ”Projektets resa” där ni kommer få praktiska tips och stöd av MUCF:s handläggare för hur ni skapar och genomför ett projekt med fokus på bland annat projektlogik, informellt lärande och delaktighet i praktiken.

Vi fortsätter sedan veckan med en träff och erfarenhetsutbyte för våra Ackrediterade organisationer samt skrivarstugor för icke-ackrediterade organisationer. I Skrivarstugorna får ni tips och stöd inom olika projektformer för att utveckla ett kvalitativt projekt. Handläggare från MUCF finns på plats och ni erbjuds möjligheten att utbyta erfarenheter med andra organisationer.

Ni kommer även få en unik möjlighet att stärka ert arbete med EU-programmets prioriteringar då ni kommer få grotta ner er i de olika prioriteringarna. På så vis kommer ni få viktiga verktyg med er för att öka kvalitéten på ert projekt. De fyra prioriteringarna är; inkludering och mångfald, den digitala omställningen, miljön och kampen mot klimatförändringarna samt delaktighet och deltagande i det demokratiska livet.

Vi avslutar med en gemensam lunch.

Anmälan

Anmäl dig senast 30 september.

Anmälan till Internationella veckans första pass

Målgrupp och urval

Prioriterad målgrupp är organisationer som har beviljats projekt av MUCF inom Erasmus+ KA1 Ungdom och Idrott samt inom Europeiska Solidaritetskåren.

Urval av organisationer med beviljade projekt kan komma att göras. Företräde ges till ackrediterade organisationer. De organisationer som arbetar med unga i sitt dagliga arbete prioriteras, och urval kan komma att göras utifrån motivering som lämnas vid anmälan.

Om det finns platser över, kan du som inte fått ett projekt beviljat av MUCF delta. Företräde ges då till organisationer som har varit i kontakt med MUCF och sökt, men inte beviljats projekt.